költői
(8)

 • Érettségi tételek - A szóképek fajtái és jellemzői
  A szóképek (vagy trópusok) a költői nyelv jellemző kifejezőeszközei. Azonban hiba lenne azt gondolnunk, hogy metaforát, metonímiát vagy éppen szinesztéziát csak költők, írók használtak; a mindennapi beszélgetésekben, szóhasználatban is rendszeresen ...
  2014. május 15.
 • Holt-vidék I.
  Tájleíró költészet - költői térképészet? A versek, mint jól tudjuk, érzelmeket, cselekményt, véleményt és mozgosítást közvetítenek. Sajátos szerkesztésükkel felerősítik, színezik, értelmezik és többsíkúvá teszik a szövegükben rejlő információt. A táj, ...
  2003. november 30.
 • Verstár
  Költői Képek Kalauza A költői nyelv színét s illatát adják a költői képek. A szemléletesség eszközei ők: megragadható formába öntenek megragadhatatlan jelenségeket. "Munkájukban" az érzékletesség elve vezérli őket. E képek új és tágasabb teret nyitnak ...
  2004. január 29.
 • Holt-vidék III.
  Az elemzés elemzése Az előző részekben csak a szövegre figyeltünk. Mintha csak az a nyolc versszak létezett volna, szerző és kor nélkül. Ez az olvasásmód kitűnően alkalmas arra, hogy a szöveget önmagában, külső befolyásoktól mentesen értelmezzük. Ami az ...
  2003. december 1.
 • Mind map
  A vers és nézetei A vers - látvány, költői képei által. A vers zene, a szavak teste és ritmikája nyomán. A vers gondolat, értelme és üzenete révén. A vers önmagában is törekedhet a vizualitásra, a kalligrafikus és a képvers elfogadott formája ennek. A ...
  2003. december 1.
 • Holt-vidék II.
  A "némafilm" megszólal Az előző részben a "filmszerűséget" kutattuk a versben. A tájat, mint látványt értelmeztük. A szövegben pirossal kiemelt szavak jelzik ennek eredményét. Az első elemzéssorozat tanulsága: az állóképeket lendületes "kameramozgás" ...
  2003. december 1.
 • Ady Endre
  Ady Endre költészetének tanítási problémái Ady Endre költészetének tanítása sohasem könnyű feladat. Az iskolatípustól és évfolyamtól függetlenül legalább két nehézséggel kell birkóznia a tanító tanárnak. Egyrészt hatalmas és szerteágazó az életmű, míg ...
  2004. május 5.
 • Költői tájakon
  Mint az árnyék... (1. rész.) Az elemzés korlátai Ha kézbe veszünk egy ismeretlen tárgyat, körbeforgatjuk, ha nyitható, belsejét is megvizsgáljuk. Egy vers is megérdemel ennyit, nem lehet, nem szabad egyetlen nézőpont, egyetlen elemzési szempont szerint ...
  2004. február 26.