környezet
(38)

 • Módszer-tár
  Nem tekinthetjük a vállalatot a gazdaság egy teljesen elkülönült, elzárt egységének, hiszen számtalan kapcsolat fűzi a környezetéhez, ennek ellenére az a megállapítás, hogy elkülönülten gazdálkodik, - természetesen - megállja a helyét. Céljai, stratégiája ...
  2004. március 10.
 • Közgazdasági kisokos
  Nem tekinthetjük a vállalatot a gazdaság egy teljesen elkülönült, elzárt egységének, hiszen számtalan kapcsolat fűzi a környezetéhez, ennek ellenére a korábbi megállapításunk, miszerint elkülönülten gazdálkodik, - természetesen - megállja a helyét. Céljai ...
  2004. augusztus 31.
 • A környezeti nevelés
  Iskolánk pedagógiai programja Sajátos környezeti adottságú, lakótelepi iskolánk Budapest északi részén, Újpesten működik. Megtalálható itt egymás mellett az egyre romló és egyre szemetesebb természetes környezet és a lakótelepi betonerdő. E sajátos ...
  2003. április 7.
 • Együttműködés
  Bevezetés A felfokozott társadalmi és gazdasági fejlődés eredményeként a mai ember újszerű elvárásokkal és kihívásokkal szembesül a nemzetközi és a hazai munkaerőpiacon is. (...) A tizenévesek - akiknek az életkori sajátosságaiknak megfelelő kihívásokon ...
  2004. július 7.
 • Új paradigma
  Mi a tanulási környezet? Az új tanulási környezeteket meghatározó elméleti definíciók mindegyike arra helyezi a hangsúlyt, hogy az "elearning" környezet egy olyan hely vagy közösség, amelyben a tevékenységek a tanulást segítik, és ehhez a szereplők ...
  2005. január 9.
 • Pedagógusképzés
  A szerző szerint a pedagógus emberi és szakmai autonómiája az alapvető feltétele annak, hogy a tanulási környezet segítse a tanulók autonóm személyiségének kialakítását, fejlesztését. A pedagógus autonómiájának fejlesztésében jelentős szerepe van a ...
  2003. június 4.
 • A környezeti nevelésről
  A környezeti nevelés főszereplői a diákok: ők azok, akiknek el kell sajátítaniuk a környezetvédelemmel és a természeti kincsek megóvásával kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A diákok azok, akik a későbbiekben felelősséggel tartoznak az őket körülvevő ...
  2003. november 18.
 • Tanulás életfogytiglan
  Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják: könnyebb egy vállalaton belül mozogni, mint a vállalatok között, ami azt jelenti, hogy már a legelső munkahely kiválasztásánál érdemes a szempontokat tudatosan átgondolni. Egy-két évet dolgozni egy cégnél ma már ...
  2004. július 17.
 • Matematikatanulás
  Ennek ellenére úgy gondolom, hogy érdemes megvizsgálni a narratív tanulási környezet (Narrative Learning Environments, NLE) névvel útjára indult új pedagógiai nézetet és eljárásegyüttest.  A NLE vizsgálatára egyesület alapult, amelynek konferenciái, ...
  2007. szeptember 18.
 • Ökoiskolák munkája
  A www.okoiskola.hu honlap definíciója szerint "az ökoiskola-hálózat olyan iskolákat tömörít, melyek pedagógiai programjában központi szerepet töltenek be a fenntarthatóság pedagógiai értékei, a környezeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a ...
  2004. július 12.