katolikus egyház
(8)

 • Róma mindenek felett?
  Az egyházszakadás Amikor a normannok Dél-Itáliában kötelezték az ott élő görögöket, hogy a latin rítust alkalmazzák, válaszul a konstantinápolyi pátriárka - a politikai ambíciókkal fellépő Kerullariosz - megkövetelte a konstantinápolyi latinoktól, hogy a ...
  2014. augusztus 28.
 • A hazai reformáció
  Bevezető gondolatok A reformáció egyik előzménye a magyarországi humanizmus kialakulása Mátyás király udvarában. Megjelenését elősegítette, hogy Magyarországon is elterjedt a nepotizmus, szimónia, az egyházi vezetők elvilágiasodása. A katolikus egyház ...
  2014. április 9.
 • Habemus papam - a pápaválasztásról
  Császárok árnyékában A római előkelők azonban egyre nagyobb befolyást igyekeztek maguk számára szerezni az idők folyamán e tisztség betöltése kapcsán, majd a Nyugat-római Birodalom bukása után a világi uralkodók és a Kelet-római Birodalom - még később a ...
  2014. szeptember 24.
 • Katolikus humanizmus
  A konstanzi zsinat Amikor 1377-ben a pápai udvar Avignon-ból visszatért Rómába, az egyház újbóli egyesítésén munkálkodó nagy zsinatok igen gyümölcsöző szellemi találkozások helyszíneivé váltak. A nagy nyugati egyházszakadást „megoldó” konstanzi zsinat ...
  2013. augusztus 21.
 • Bálint - nap
  A katolikus egyház ma legalább három Valentin nevű szentet is számon tart, akik valamennyien mártírhalált haltak. Bár a legendák mögötti igazság többnyire a homályba vész, a történetek mindegyike romantikus hősként emlékezik meg Valentinról; akit ennek ...
  2004. február 13.
 • Esztergom
  Látnivalók Jelképe a VÁR-HEGYet uraló, a XIX. században klasszicista stílusban átépített PRÍMÁSI SZÉKESEGYHÁZ/ Szent István tér/ az ország legnagyobb temploma, a világ legnagyobb, egy darab vászonra festett oltárképével. Egyedülálló érdekessége az ...
  2012. augusztus 8.
 • 5+1 fontos pápa
  A bíborosoknak a tanácskozás ideje alatt szigorúan tilos a külvilággal felvenniük a kapcsolatot. Minden bíboros egy nevet ír a szavazólapra, jól olvashatóan, de úgy, hogy ne lehessen írását személyéhez köthetően felismerni. Ezután a papírt kétszer kell ...
  2013. március 11.
 • 110 éve született
  Jómódú családból származott, apja építési vállalkozó, anyja háztartásbeli volt. A katolikus vallású szülők nagy kivételnek számítottak az alapvetően mohamedán vallású albán közösségben. Teréz Anya apját korán elveszítette, ezért a családot édesanyja ...
  2012. augusztus 27.