klasszicizmus
(10)

 • A klasszicizmus
  David: Madame Récamier Tér és idő Bár a klasszicizmus kezdetei a XVII. századi Franciaországba vezetnek vissza, virágkora a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig tart. Európában széleskörű a hatása, de legtisztább formában szülőhazájában, ...
  2014. március 10.
 • Újrafogalmazott antikvitás
  Goya: A felöltözött Maya Építészet A barokk és a rokokó túldíszítettségére és minden elsöprő dinamizmusára természetes reakcióként született meg a klasszicizmus nyugalmat és egyensúlyt hangsúlyozó művészete. Görög mintára az íves vonalak helyett az ...
  2014. március 18.
 • Kastélykirándulások
  Új stílus Magyarországon az 1800-as években megjelenő új stílus a nemzeti törekvések stílusa. Végigkíséri azokat a fontos változásokat, tükrözi azokat a törekvéseket, amelyek 1848 forradalmához vezettek. A haladást sürgető építtetők elfordulnak a nem ...
  2004. augusztus 26.
 • Sapere aude!
  A függetlenség kikiáltása Embereszmény A klasszicisták alapvetően racionalisták voltak, az antik remekművek vizsgálatától azt remélték, hogy felfedezik a tökéletes alkotás szabályait. Az előzőekből az is következik, hogy a klasszicista embereszménye az ...
  2014. március 11.
 • Goethe
  Goethe Jómódú polgári családba született a Majna melletti Frankfurtban, 1749-ben. A lipcsei egyetemen jogot tanult, és a mozgalmas, felvilágosult kereskedővárosban belekerült kora szellemi vérkeringésébe. Az ott írt versei még ma is divatos, gáláns rokokó ...
  2004. március 24.
 • "Egy ezred évi szenvedés"
  A születések ideje: az első a Himnusz 1823. Ausztria túlélve a napóleoni háborúkat, maga mellett tudva a nemességet - adót emel és 40.000 újoncot parancsol. A dinasztiát segítő magyar köznemesség és arisztokrácia azonban felszisszen. Már túl vagyunk az ...
  2004. május 19.
 • A vers születése - Csokonai
  Csokonai Vitéz Mihály rendkívül sokszínű életművében a felvilágosodás korának minden stílusiránya előfordul. "Verselési gyakorlata pedig kétségkívül minden kortársáénál kitűnőbb, precízebb, elannyira, hogy szinte különválik tartalmától, s játékos ...
  2003. június 2.
 • Az elvágyódás gyermekei
  François Rude:Marseilles Tér és idő Fontos megjegyezni, hogy a romantikától és a realizmustól kezdődően már nem korstílusokról beszélünk, hiszen ezek nem spontán kialakuló, az élet és a művészetek minden terén megnyilvánuló stílusok, hanem tudatosan ...
  2014. április 2.
 • A klasszicizálás
  A klasszicizálásról, azaz az antik görög és római művészet valamint értékrend újjászületéséről és imitációjáról készült diasor itt tekinthető meg.
  2005. szeptember 11.
 • Csokonai és Berzsenyi
  Csokonai Vitéz Mihály - A tétel A klasszicista magyar irodalom legsokszínűbb jelenségéről, Csokonai Vitéz Mihályról találhatsz itt kidolgoztott tételvázlatot. Berzsenyi Dániel - A tétel A magyar Horatius, Berzsenyi Dániel életéről, költői munkáiról ...
  2004. április 14.