kombinatorika
(17)

 • Önálló tudomány
  A Matematika, mint önálló tudomány A Matematika tudománya a történelmi idők során jelentős változásokon ment át. A Sulinet Történelem és Matematika rovatai az elmúlt tanévben egy cikksorozatot jelentettek meg Matöri címmel. E sorozat cikkeinek ...
  2002. augusztus 30.
 • Önálló tudomány
  A Matematika, mint önálló tudomány A Matematika tudománya a történelmi idők során jelentős változásokon ment át. A Sulinet Történelem és Matematika rovatai az elmúlt tanévben egy cikksorozatot jelentettek meg Matöri címmel. E sorozat cikkeinek ...
  2002. augusztus 1.
 • Erdős Pál
  A kép forrása: http://www.iif.hu Ez illetve Erdős korán megmutatkozó logikai képessége és rátermettsége hamarosan eldöntötte a kisdiák jövőjét. Kiváló környezetben tanulhatott, 1934-ben a Cambridge-i Trinity Collegeban doktorált. Az erősödő ...
  2003. március 28.
 • A matematika Mozartja
  Századunk egyik legragyogóbb elméje 1913. március 26-án született. A budapesti Szent István Gimnáziumban elvégzése után 1930-ban a budapesti egyetem hallgatója lett, ahol másodéves korára már nemzetközi elismerésű eredményeket tudott felmutatni a ...
  2005. március 29.
 • Kombinációk az ultiban
  Az egyik legnépszerűbb kártyajáték hazánkban az ulti. A játékhoz magyar kártya szükséges, és hárman játsszák, de természetesen extrém helyzetek is előfordulhatnak, amikor csak két fő játssza a játékot. Ez a népnyelv által rendőrultinak nevezett szituáció, ...
  2013. november 1.
 • Kombinatorikus kémia
  század gyógyszerkutatása, vegyipara irtózatos mennyiségű kémiai vegyületet igényel. A cél az, hogy ezeket viszonylag olcsón, gyorsan és ellenőrzötten állítsák elő minél nagyobb számban. Erre kínál megoldást a matematikai alapokon is nyugvó kombinatorikus ...
  2002. szeptember 15.
 • Binomiális együttható
  Egy n elemű halmaz k elemű részhalmazainak számát (ismétlés nélküli kombinációinak számát) jelölhetjük a következő szimbólummal: Más úton (az ismétléses permutációk irányából) közelítve a problémához, megkaphatjuk, hogy a n elemű halmaz k-ad osztályú ...
  2005. október 5.
 • Matöri VIII. - Gottfried Wilhelm von Leibniz
  Gottfried Wilhelm von Leibniz Lipcsében született jogász családban. Apja, a Lipcsei Egyetem erkölcstanprofesszora nagy gonddal és szeretettel nevelte fiát, de 1652-ben bekövetkező halála miatt szellemi hagyatékként fiára már csak óriási könyvtárát ...
  2002. április 17.
 • Nem természettudomány
  Matematika és a természettudományok Együtt teszünk most egy történelmi utazást az ókortól napjainkig, közben pedig azt szemléljük, a matematika milyen szerepet játszott az egyes tudományágak fejlődésében, életében. Utazásunk alatt az alábbi Galilei idézet ...
  2002. szeptember 17.
 • 2. feladat
  Az előző feladat alapján színezzük a sakktáblát három színnel (például piros, fehér, kék) az ábrának megfelelően. A táblára felhelyezett triminó minden színből egyet fed le, tehát ha azt akarjuk, hogy a csonka tábla lefedhető legyen, akkor szükségképpen ...
  2004. április 29.