kozmosz
(7)

 • Kozmosz az emberben
  Minden világ a Mérhetetlen része, Az isten is a Lelkek Egy-Egésze. József Attila: A Kozmosz éneke A mitológiától a filozófiai felvetésig Orpheus lírája A mikrokozmosz kifejezés alapvetően két görög szó összetétele, a mikrosz = kicsi és a kozmosz = ...
  2007. november 21.
 • Csak nyugodtan és felelősségteljesen!
  A sztoa üzenete: az én békéje A sztoicizmus a hellenisztikus kor három filozófiai irányzatának egyike (az epikureizmus és a szkepticizmus mellett), s bár mindháromnak voltak etikai vonatkozásai, a sztoa gyakorolta etikai szempontból a legnagyobb hatást. ...
  2014. március 28.
 • Preszókratikusok a természetről
  Fizikusok Szókratesz A preszókratika a Szókratész (Kr.e. 469-399) előtti görögség filozófiai korszaka a Kr. e. VII-V.sz-ban. Ebbe az időszakba tartozik a milétoszi (ión) természetbölcselet, a püthagóreus irányzat, az eleaták és Herakleitosz tanítása, ...
  2007. november 13.
 • A számok harmóniája
  A Püthagorasz által alapított természetfilozófiai iskola, - amely kezdetben misztikus- vallási szektaként működött – követőit nevezik püthagoreusoknak. Püthagoraszt a számok atyjaként is emlegették, mert ő és követői számára a legfontosabb tudomány a ...
  2014. január 27.
 • Az élő világegyetem könyve
  Grandpierre Attila irodalmi pályafutását költőként kezdte, de ismertté a történelem fehér foltjainak megrögzött kutatójaként és a természettudományok, különösképpen a csillagászat területén végzett munkássága által vált. Fő természettudományos kutatási ...
  2013. június 25.
 • Nő az űrben
  A világ első női űrhajósa Nyugat-Oroszországban született, 1937-ben. Édesapja traktorvezető, anyja textilgyári munkásnő volt. Tereskova nyolcesztendős volt, amikor iskolába kezdett járni, s amit 16 esztendős korában abba is hagyott, hogy ő is a ...
  2004. július 29.
 • Farkas Bertalan űrhajós
  A világhírű pilóta 1949. augusztus 2-án született. Először elvégezte a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolát, majd repülőtiszti kiképzést kapott a Szovjetunióban. 1972-től 1978-ig a pápai vadászrepülő alakulatánál dolgozott vadászpilótaként, majd ...
  2004. augusztus 10.