krónika
(7)

 • Krónikakompozíció
  Képes Krónika A Képes Krónika címlapja A középkori magyar történelem talán legismertebb elbeszélő forrása az úgynevezett 14. századi krónikakompozíció, amelyet egyik szövegvariánsának fennmaradási helye alapján legtöbbször Képes Krónikaként emlegetnek. ...
  2003. október 2.
 • A krónika műfajáról
  A krónika elnevezés a görög khronosz, 'idő' jelentésű szóból származik. Ez is arra utal, hogy az elbeszélés alapját e műfaj esetében is az időrend jelenti. A krónika az évkönyvtől elsősorban emelkedettebb, ünnepélyesebb, irodalmibb stílusával, színesebb, ...
  2003. október 2.
 • Képes Krónika
  A kódex A Képes Krónika a 14. századi krónikakompozíció szövegét tartalmazó kódex, amelynek történetében máig sok homályos időszak van, és amelyet mintegy háromszáz éven át a bécsi Udvari, majd az Osztrák Nemzeti Könyvtárban őriztek. Innen ered, hogy ...
  2003. október 2.
 • Középkori történeti munkák
  A gesták és íróik A Gesta Hungarorum kezdő sorai. P mester iniciáléja. Gesta vagy historia: gesta rerum vagy res gestae [l.] = viselt dolgok Az antikvitásból öröklött irodalmi jellegű műfaj, melynek szerzőjét többek között a szórakoztatás igénye ...
  2002. november 13.
 • Történetírási műfajok
  A fentiekben leírt korlátok természetesen igazak a középkori történetírásra is. A középkori műfajok közül emel ki néhányat a cikk, s mutat be illusztrációként egy-egy jellegzetes magyar reprezentánst. Krónika A görög khrono, azaz idő jelentésű szóból ...
  2013. szeptember 6.
 • A gesta
  Ismétlő feladat Elevenítsd fel az évkönyv és a krónika műfajáról szerzett ismereteidet! Gesta A 'gesta' elnevezés a res gestae latin kifejezésből származik, jelentése viselt dolgok. Másik elnevezése: historia. A krónikához és az évkönyvhöz viszonyítva ...
  2003. november 2.
 • Anekdoták
  A szerzetesi hivatást "viharos" döntés előzte meg A legtöbb, önmagát Istennek szentelő ember csendes magányban elmélkedik a Teremtőről, a lelki megvilágosodásról, és hosszas tűnődés után, érzelmileg megtisztulva járul az Úr színe elé. Luther azonban - a ...
  2002. november 18.