kunok
(3)

 • A kunok
  Árpádházi királyaink idején-délkeleten, a Moldvában és a Havasalföldön egy harcias, vitéz nép élt: a kun. A kunokat nyugtalan vérük mindig kalandozásra ösztökélte s gyakran betörtek Magyarországba. Királyaink ugyan megverték őket, de méltányolván ...
  2003. május 27.
 • Jó atyafiak
  Elnevezésük szláv eredetű. Néprajzi sajátossságai; sokszínű viselete, építészete, hagyományai, szokásai különböztetik meg a többi népcsoporttól. Nyelvét az illabiális "a" (ajakkerekítés nélkül képzett) és a hosszú, labiális "á" hang teszi sajátossá. A ...
  2003. április 2.
 • Étkezési szokások
  Mégis a régi írások és emlékek arról emlékeznek meg, hogy a magyarok csak az újhazában ismerkedtek meg a szőlővel, s bódító italával, a borral, amit bizony a rómaiak hagytak rájuk. Ki hinné, hogy a sört a magyar nép régebbről ismeri, pedig így van. ...
  2003. május 27.