legendák
(6)

 • A legenda
  A legendák eredete Részlet a Legendaból. A legenda elnevezés eredete a latin olvasni (legere) igéből származik, és szó szerint olvasmányt, elolvasandó dolgot jelent. A műfaj alapját azok az iratok képezték, amelyek a katolikus egyházban a szentté avatást ...
  2004. március 12.
 • A középkor magyar irodalma – A 11. századtól a 15. századig
  Az egyházi latin nyelvű írásbeliség Az egyházi latin nyelvű irodalom többségében nem teológiai ihletettségű. A leggyakrabban előforduló szövegek a szakrális-rituális élethez kapcsolódnak: elsősorban legendák, illetve énekek, törvények. A legendák közül ...
  2013. december 3.
 • Az István-legendák forrásértéke
  Forráskritika - miért? István király Ismétlő kérdés: Tudod-e, mi az a forrásérték, és milyen tényezők befolyásolják? Ha nem tudod, vagy ha már elfelejtetted, utána nézhetsz a ' Forrásérték' és ' A forráskritika módszerei' című írásokban. A Szent ...
  2004. május 17.
 • Állegendák
  Ismétlő feladat: Elevenítsd fel a legenda műfajáról szerzett ismereteidet! A legendák alapvető célja, a példaadás, illetve a keresztény értékek bemutatása volt. Mivel ez csak úgy valósulhatott meg, ha minél szélesebb rétegek megismerhették a legendák ...
  2004. április 17.
 • Szent István király legendái
  Szent István 1083-ban történt szentté avatásához kapcsolódóan - azt megelőzően, illetve azt követően - három legenda is született. Ismétlő feladat: Elevenítsd fel a legenda műfajáról szerzett ismereteidet! Ezek sorrendiségéről, egymásra hatásáról, ...
  2004. május 17.
 • Hartvik legendaszerkesztménye
  Szent Jobb Ismétlő kérdés: Mit tudsz a Szt. István-legendák keletkezésének időrendjéről? Szent István király középkorban hivatalosnak tekintett legendájának szerzője kapcsán több nézet is felmerült a történeti kutatásokban. A legenda szerzője ...
  2004. április 17.