művészet
(106)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Moderált
 • Művészeti múzeumpedagógia
  Milyen nevelési eszmény szolgálatába állítható a kortárs művészet? (...) Mint gyakorló múzeumpedagógus, valamint egy jelentős hazai és kelet-európai képzőművészeti kiállítóhely munkatársa tevékenységem legfőbb céljának a kortárs művészet megszerettetését, ...
  2004. július 20.
 • Festeni, értelmesen
  Az utak elváltak - így összegezte tanulságait Lukács György filozófus annak a kiállításnak, amelyet 1909. december 30-án nyitottak meg a Könyves Kálmán Szalonban a "Nyolcak" (a csoport tagjai: Kernstok Károly, Czóbel Béla, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos, ...
  2003. szeptember 18.
 • Ókeresztény művészet
  Ókeresztény szarkofág Tér és idő Az ókeresztény művészet tér- és időbeli behatárolása a vallás történetének szakaszaihoz igazodik. A Római Birodalom területén alakult ki, majd a kereszténnyé váló népek államaiban jelennek meg a művészeti alkotások ...
  2013. október 31.
 • Perspektíva
  A "látszat és valóság" kérdése egyike azon alapproblémáknak, amelyek a legtöbb kultúrkört mélyen foglalkoztatták akár a történetírás, akár a filozófia vagy az írott, illetve ábrázoló művészet területén. Platón (Kr.e. 427-347, görög filozófus) például ...
  2003. szeptember 2.
 • A művészet öröm
  Ma már más igények és körülmények vannak, mint harminc évvel ezelőtt, az iskola viszont nem mindig tart lépést ezzel. Ön hogyan képzeli el a tökéletes iskolát? A külső tényezők – ugyanúgy, mint egy család esetében – hiába közelítik meg az általunk ...
  2010. augusztus 27.
 • Mükéné és archaikus kor
  Tér és idő A hellén kultúra a Balkán déli részén alakult ki, és az ún. gyarmatosításnak köszönhetően kiterjesztette határait a Földközi-tenger medencéjére. Nem konkrét földrajzi értelemben véve, azonban ennél sokkal szélesebb a hatóköre, hiszen a ...
  2013. szeptember 13.
 • A XXI. századi eklektika
  A művészetnek ez az állapota, melyet a művészet vége elnevezéssel is szoktak illetni, szívesen táplálkozik a történelem vége-elméletből is (Francis Fukuyama), miszerint a történelem bevégeztetett, nincs kimutatható társadalmi mozgás, ezért bizonyos ...
  2004. szeptember 23.
 • A forma forradalma
  Az avantgárd irányzatok áttekintése Az avantgárd izmusokat csoportosíthatjuk a hagyományos művészeti formákhoz, az ábrázolt valósághoz való viszonyuk alapján. Az ún. formaépítő izmusok leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot (lásd geometriai ...
  2014. július 31.
 • A gótikus stílus Magyarországon (XIII-XVI. század)
  Általános jellemzők A tatárjárás után IV. Béla király a nyugati határszéli és felvidéki megerősített, fallal körülvett városokba német bevándorlókat telepített, ami döntő lépésnek bizonyult a magyarországi gótika története szempontjából. A hospesek által ...
  2014. július 7.
 • A prehistorikus művészet
  Idő és hely E korszaknak mind a térbeli, mind az időbeli elhelyezése rendkívül bizonytalan. Térbeli elhelyezést az akadályozza elsősorban, hogy még sok feltáratlan lelőhely van, így a lokalizálás esetleges. A korszak kezdete rendkívül bizonytalan, a vége ...
  2013. május 30.