művészettörténet
(47)

 • Barokk képzőművészet
  Építészet A katolikus, főúri stílus jellemző épületei az abszolút uralkodó hatalom és az ellenreformáció győzelmét remélő/hirdető egyházi megrendelők által építtetett monumentális katolikus templomok, a királyi és a fejedelmi kastélyok és a városi paloták ...
  2014. március 4.
 • Magyar szépmesterek egy pénztelen országban
  Történelmi-társadalmi háttér A klasszicizmus Magyarországon az 1790-es évektől a szabadságharc bukásáig hat leginkább. A klasszicizmus társadalmi hátterében a feudális és polgári erők közti egyre élesedő, és a XVIII. századi forradalomban kicsúcsosodó ...
  2014. december 5.
 • A klasszikus India
  Tér és idő Kr.e. 3. évezred közepe és Kr.u. XII. század között jött létre és működött a klasszikus indiai civilizáció. Földrajzilag és kulturális értelemben három elkülönülő régióra tagolódik: egyrészt Észak-India (Indus és a Gangesz medencéjével a ...
  2013. augusztus 2.
 • A barokk művészete
  Peter Paul Rubens: Phaeton bukása Tér és idő A barokk egyetemes igénnyel föllépő európai művészettörténeti korszak és stílusirányzat. A XVI. század legvégétől a XVIII. század közepéig tartó időszak a barokk fénykora, de nyilván jelentős eltérés ...
  2014. február 26.
 • Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő
  Önarckép Makón született 1881. december 15-én iparos családból. Édesanyjának ősei a görög katolikus Joanovicsok a 18. századi szervezett telepítések során kerültek ide. A festő apja, Kléh András (1845–1911) iparos vándorlegényként a Felvidékről sodródott ...
  2015. november 17.
 • Újrafogalmazott antikvitás
  Goya: A felöltözött Maya Építészet A barokk és a rokokó túldíszítettségére és minden elsöprő dinamizmusára természetes reakcióként született meg a klasszicizmus nyugalmat és egyensúlyt hangsúlyozó művészete. Görög mintára az íves vonalak helyett az ...
  2014. március 18.
 • A román stílus Magyarországon (X-XIII. sz.)
  Általános jellemzők A Kárpát-medencében való megtelepedésnek és a nyugati típusú kereszténység felvételének logikus következménye, hogy a magyarországi művészet fejlődése a XI. századtól a nagy európai stílusok rendjébe tagozódott be. Az építkezések ...
  2014. július 3.
 • A harsogó napfény mint a természet isteni derűje
  Tér és idő 1872-től a XX. század elejéig hatott. Legnagyobb alkotói és alkotásai Franciaországban születtek, de más európai országokban is megjelent. A hosszú XIX. század utolsó harmadában bontakozott ki az ipari forradalom második szakasza, s ehhez olyan ...
  2014. június 19.
 • A “barbár” gótika
  A gótikus elnevezés a reneszánsz korában született és a stílus antik hagyományoktól elforduló „barbárságára” utal, elnevezésében a gótok „számlájára” írja annak fő jellegzetességeit, a csúcsívességet. A gótika Franciaországból indult a 12. században, de ...
  2014. január 8.
 • A gótikus stílus Magyarországon (XIII-XVI. század)
  Általános jellemzők A tatárjárás után IV. Béla király a nyugati határszéli és felvidéki megerősített, fallal körülvett városokba német bevándorlókat telepített, ami döntő lépésnek bizonyult a magyarországi gótika története szempontjából. A hospesek által ...
  2014. július 7.