marxizmus
(2)

  • Ideológiák - marxizmus
    A szocializmus tudományos válfaja A marxista tanokat Engels a „tudományos szocializmus” megnevezéssel illette, amivel azt kívánta kifejezésre juttatni, hogy a korábbi szocialista nézetekkel szemben az övék tudományos alapokon nyugvó rendszer. ...
    2007. december 12.
  • Alkoss, hogy erkölcsös lehess!
    Az életút Bergyajev (1874-1948) Kijevben arisztokrata családban született. Gyermekkorában két meghatározó élménye volt, egyfelől a katonai neveltetés iránti mély megvetés (szülei ugyanis katonai pályára szánták), másfelől az ezzel korreláló könyvtári ...
    2014. február 7.