matematikai feladatok
(14)

 • A számolásról
  Ennek igen kicsi a valószínűsége. Aki nem tudja az alapműveleteket elvégezni, akinek nem alakul ki jól használható számfogalma, az a matematika bonyolultabb algoritmusait sem tudja megtanulni, az összetettebb fogalmakat sem érti meg. De milyen számolni ...
  2004. március 24.
 • A königsbergi hidak
  A kérdés Bejárhatók-e a königsbergi hidak úgy, hogy minden hidat pontosan egyszer érintünk? A probléma vizsgálata A feladat átfogalmazása Vizsgáljuk meg Königsberg térképének a feladat szempontjából fontos elemeit. A hidakon való áthaladás az érdekes ...
  2004. április 15.
 • 3. feladat
  Javasolt évfolyamok: 8-10. évfolyam. A feladat megoldása A feladat feltételeinek megfelelő P pont könnyen szerkeszthető a következő módszerrel. Jelöljünk ki egy d(e,e') távolságot, amely kisebb, mint d, majd szerkesszünk az e egyenestől ekkora ...
  2004. május 14.
 • 6. feladat
  A tetraminók összeszámolása és lerajzolása játékként is kitűzhető, önmagában is érdekes kombinatorikai feladat. Az alábbi tetraminókat lehet összeállítani, össszesen 5 darabot: Megmutatjuk, hogy nem lehet az 5 lapból téglalapot összeállítani. Tegyük fel, ...
  2004. április 29.
 • Dinamikus módszerek
  Egyben igyekeztünk úgy összeválogatni a feladatokat, hogy megoldásukkal rámutathassunk arra, miként használhatjuk az Euklides-t a szerkesztési feladatok elemzéséhez, valamint a speciális elrendezésű adatfelvételek felfedezéséhez. 1. feladat Vegyünk ...
  2004. március 21.
 • Dinamikus módszerek
  Ugyanakkor fontos szempont volt az is, hogy a feladatok megoldhatóságának elemzésében eredményesen használhassuk ki a dinamikus geometria módszertani szempontból egyik legfigyelemreméltóbb tulajdonságát, az interaktivitást. Ezért a feladatokhoz mellékelt ...
  2004. március 21.
 • 2. feladat
  Az előző feladat alapján színezzük a sakktáblát három színnel (például piros, fehér, kék) az ábrának megfelelően. A táblára felhelyezett triminó minden színből egyet fed le, tehát ha azt akarjuk, hogy a csonka tábla lefedhető legyen, akkor szükségképpen ...
  2004. április 29.
 • 11. feladat
  Színezzük ki a sakktáblát a szokásos módon. Mivel a tábla mindkét mérete páros, ezért ugyanannyi fekete és fehér mező van. A T-alakú tetraminók két csoportba sorolhatók; az egyik fajta 1 fehér és 3 fekete mezőt fed le, a másik fajta 1 fekete és 3 fehér ...
  2004. április 29.
 • Meoldás számítógéppel
  A feladat szövege a KöMaL web-lapján, itt található. A vizsgálandó sorozat lineáris rekurzióval van megadva, a sorozat minden tagja az előző két tag lineáris kombinációja. A Maple program képes arra, hogy az ilyen módon adott sorozat általános tagját ...
  2004. szeptember 20.
 • 14. feladat
  Színezzük ki a sakktáblát az ábrán látható módon. Ekkor előfordulhat, hogy egy fekete tartományba akár négy 2 × 2-es lap metsz bele, de az nem lehet, hogy egy lapnak két tartománnyal, vagy eggyel se legyen közös pontja, azaz bármely 2 × 2-es lap belemetsz ...
  2004. április 29.