matematikatörténet
(10)

 • Matematikatörténet
  Bevezető gondolatok A szakdolgozat bevezetője innen letölthető Meggyőződésem szerint fontos, hogy a középiskolában valamilyen formában tanítsunk matematikatörténetet is. Az egyes témakörök felvezetésénél lehetne találni néhány percet arra, hogy a ...
  2003. május 16.
 • Matematikatörténet
  Az órán használt szemléltetőeszközök Dr. Szilassi Lajos programja a hiperbolikus geometria Poincare-féle körmodelljének szemléltetésére projektor. Bevezetésképpen Babits Mihály: Bolyai című versét hallgatták meg. (Egy lehetőség a matematika és ...
  2003. június 16.
 • Nincs királyi út az SDT-ben
  Sain Márton A matematikatörténet tanítása direkt módon nem szerepel a közoktatás tananyagában, de háttérismeretként, kiegészítő anyagként alkalmazva, érdekesebbé, változatosabbá tehetjük az innen vett témákkal az általunk tanított ismeretanyagot. A Sain ...
  2006. szeptember 11.
 • Matematikatörténet
  Rhind papirusz A tanítási tervezet innen letölthető. Rövid történeti bevezető után a legfontosabb forrásunkról, a Rhind papiruszról esik szó. Az ókori egyiptomiak számolási technikájáról szól a tanítási tervezet legnagyobb része. Szó esik ...
  2003. május 29.
 • Júniusban születtek ők is
  Andrei Andreyevich Markov A nagy orosz tudósról angol nyelven olvashatunk, ha a nevére kattintunk. A valószínűségszámítás tanulmányozása közben a róla elnevezett egyenlőtlenséggel találkozhatunk, de a matematikából versenyeken induló gyerekek a ...
  2001. június 18.
 • A közelmúlt nagy matematikatanára: Sain Márton
  A közelmúlt nagy matematikatanáraival foglalkozó sorozatunk első tagjának a megszerkesztésekor könnyű dolgom volt, hiszen annak szereplőjét, Dr. Hajnal Imre tanár urat személyesen ismertem. Sajnos ezt nem mondhatom el Sain Márton tanár úrról, akinek " ...
  2001. szeptember 2.
 • Szenes Adolf
  Kivonat Kratofil Dezső gyakorló polgári iskola igazgatónak az 1933. évi február 11-én tartott tanári értekezleten elmondott megnyitó beszédéből. Ez alkalommal van először szerencsém bejelenteni a mélyen tisztelt tanári testületnek, hogy Szenes Adolf ...
  2003. október 9.
 • Olvassuk az Elemeket!
  Rövid közvélemény-kutatásom alapján kétféle markáns vélemény él a görög matematikával kapcsolatban. Egyesek szerint amit a régi görögök tudtak, az érdektelen számunkra, a mai, igazi matematikához képest könnyű kis mese csupán, mások, leginkább azok ...
  2003. június 19.
 • Nemzeti emlékezet
  " ... azokat a személyiségeket szeretnénk a figyelem középpontjába állítani, akik a nemzeti emlékezetet alkotó iskolai emlékezet szempontjából fontosak a diákok, az iskolaközösségek számára..." "... Amennyiben az intézmény kiemelkedő volt tanáráról ...
  2003. október 9.
 • Matöri VII. Blaise Pascal
  Blaise Pascal 1623-ban született Clermont-Ferrand-ban, édesanyját három éves korában elveszítette. Apja adófelügyelő volt, de komoly érdeklődést tanúsított a tudományok iránt is, ezért fia taníttatására nagy gondot fordított, főként azután, hogy látta, ...
  2002. április 7.