mesék világa
(2)

  • A televízió hatása
    A tömegkommunikáció térhódító eszköze, a televízió életünk szerves része, hiszen az információs társadalom megköveteli a naprakészséget, a tájékozottságot, a televízió "távolbalátásával" milliók számára teszi lehetővé a nagyvilággal való kapcsolatot. ...
    2004. október 26.
  • Mesés nyelvtanulás
    Kisgyermekkorban lehetséges, hogy a gyerekek természetes kíváncsiságára, nyitottságára, fogékonyságára alapozva felkeltsük érdeklődésüket az idegen nyelvek iránt. Az idegen nyelv tanítását a természetes nyelvtanulás folyamataira építve, életkori ...
    2013. február 5.