mesterség
(10)

 • Hagyományos mesterségek - Papírkészítők II.
  Idehaza a XIV. században jelent meg először a papír, mégpedig az Anjou uralkodóink udvarában, akik Itáliából hozták magukkal. Papírra készültek az oklevelek, rendeletek a kancellárián, s a kezdeti idegenkedést a bőrnél kevésbé tartós anyagtól felváltotta ...
  2007. december 16.
 • A fazekas
  Egyike legősibb mesterségeinknek, a fazekasság minden bizonnyal a földművelésre áttérő ember találmánya. Nem kell ugyanis más hozzá, mint "föld" és tűz. A képlékeny agyag megmunkálását egészen rövid idő alatt művészi szintre emelték eleink - erről ...
  2007. december 16.
 • Tímár
  A tímár szó eredete ismeretlen, bár találgatások azért vannak. Úgy tartják, hogy a mesterség elnevezése a timsó főnévvel állhat összefüggésben. S mi köze a timsónak a tímárhoz? A tímárok a cserzővargákhoz hasonlóan a bőrök kikészítésével foglalkoztak. A ...
  2007. október 23.
 • Hagyományos vezetéknevek
  Bodnár, kádár vagy pintér - a hordók, faedények, kádak és teknők készítésének nagymesterei. A bodnár mesterség igen elterjedt és népszerű kisipari ágazat volt igen sokáig. Ez persze nem is csoda egy ilyen nagy múltú borvidékekkel és -kultúrával bíró ...
  2007. december 16.
 • Papírmerítés - otthon
  A házi papírmerítéshez - eltérően az egykor használt rongyoktól - papírt használunk alapanyagnak. A rongyok zúzása és rohasztása nem éppen higiénikus folyamat, ezért is kerüljük ezúttal. Vegyünk tehát egy adag hulladékpapírt, s tépkedjük fel apró fecnikre ...
  2007. december 16.
 • Hagyományos vezetéknevek
  A bognárok vagy kocsigyártók olyan kisiparosok voltak, akik a hintóktól a szekerekig állatok vontatta járművek készítését vállalták el. A bognárok saját műhelyükben végezték el a kocsigyártás minden egyes műveletét, és természetesen itt is javították őket ...
  2007. december 16.
 • A papírkészítők
  A XVI. században jelennek meg Magyarországon a papírmalmok. Az első papírmalmot Lőcse városa tudhatta magáénak, egészen addig, míg 1530-ban le nem égett. A század folyamán további négy malom kezdte meg működését, hogy bennük honi papírt készítsenek. Igazi ...
  2007. december 16.
 • Az üveges
  Bár a föníciaiaknak köszönhetjük az üveg elterjedését az ókori világban, azonban az első fennmaradt üvegtárgy Egyiptomból való a Kr.e. XVII. századból. Egy meseszép, finom mívű urnáról van itt szó. Kivitelezésének fejlett technikája arról tanúskodik ...
  2007. december 16.
 • Takács
  A takács ősi magyar mesterségnév. Ovis korunkból ismerős "Sző, fon, nem takács. Mi az?" találós kérdés segítségével arra magunktól is rájöhettünk már, hogy szövéssel, fonással, a ruháknak való anyagok előállításával kapcsolatos e foglalkozás. Bár ...
  2007. október 2.
 • Hagyományos vezetéknevek
  A föld mélyének kincseit fáradhatatlanul kutatták, bányászták eleink, s a legváltozatosabb formában használták fel a kitermelt ásványokat, fémeket. Voltak, amelyeket szépségük miatt kerestek, másokat ritkaságuk, s megint másokat szívósságuk, erejük tett ...
  2007. november 12.