munkanélküliség
(8)

 • Munkaerőhiány Közép-Európában
  A munkaerő-piaci problémára a Világbank jelentése hívta fel a figyelmet, melyben úgy fogalmaz, hogy míg a munkanélküliség a 2004-ben csatlakozott közép-európai országok kapcsán jelentősen csökkent, addig a szakképzett és szakképzetlen munkaerőhiánya ...
  2007. február 10.
 • EURES - Segítség az uniós munkavállalásban
  Napjainkban a média számtalan olyan esetről ad hírt, amelyben magyar munkavállalók kerülnek kiszolgáltatott és kellemetlen helyzetbe külföldi munkavállalásuk során, pedig ők is csak a magasabb bér, a jobb itthoni körülmények megteremtése miatt döntenek ...
  2007. december 10.
 • Lyukak az önéletrajzon
  A munkaadók nem szeretik az önéletrajzi lyukakat, pedig sokan önhibájukon kívül kerülnek az utcára, vagy az anyasággal (apasággal) cserélik fel karrierjük építését. A diszkrimináció következtében ezek a jelentkezők sokszor már el sem jutnak a személyes ...
  2004. november 3.
 • Gazdasági világválság
  Az I. világháborút követően Az I. világháborút követően a világgazdaság súlypontja és a pénzügyi élet központja Európából az USA-ba került át. A Dawes- és a Young-terv következtében az európai gazdasági rendszer az USA-tól vált függővé, ugyanis a ...
  2007. december 9.
 • Hazai nyomornegyedek
  A probléma megoldása A gettósodás megállítása azonban csak akkor képzelhető el, ha az Unió erre a célra jelentős összegeket különít el. Amint az egy felmérésből kiderült, Magyarországon 557 olyan elszegényedett lakóövezet található, amelyek pusztulását ...
  2005. január 7.
 • Új készségek
  Szorosan kapcsolódik ehhez az elképzeléshez a Lisszabonban értekező Európa Tanács állásfoglalása is, amely azt erősítette meg, hogy stratégiai szempontból döntő fontosságú, ha a portugál képzési és foglalkoztatási politika fejleszti az egyének készségeit ...
  2004. április 21.
 • Hová ballagjon a vén diák?
  Általában azt mondhatjuk, hogy a munkaerőpiacon akkor van esélyed, ha jó szakmai végzettséged van, és megfelelő munkatapasztalattal is rendelkezel. A frissen végzettek között sokan vannak olyanok, akik "jó szakmával" rendelkeznek, ami megkönnyítheti az ...
  2004. május 29.
 • Esélyegyenlőség és integráció
  „A mélyszegénység, az iskolázatlanság, a munkanélküliség és a roma népesség integrációja a magyar társadalom legégetőbb kérdései közé tartoznak. A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy, hogy nem rendelkezik a ...
  2010. június 23.