négyszög
(6)

 • Geometriai feladatok 3.
  Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Toljuk el az ABCD négyszög CD oldalát a DA vektorral! Ha a C csúcs eltolt képét C' jelöli, akkor az AC'CD négyszög paralelogramma voltából adódik, hogy AC'=DC teljesül (ld. ábra). Ebből ...
  2004. május 14.
 • Szerkesztések
  Ha közvélemény-kutatást tartanának arról, hogy ki volt az Ókor legnagyobb matematikusa, valószínűleg Euklidesz nyerne. Ha ezután azt is megkérdeznénk, hogy ismerünk-e Euklideszről elnevezett tételt, sokan kételkedni kezdenének az előbbi válaszukban, ...
  2002. november 10.
 • Hogyan reagálnánk?
  Egy szakköri foglalkozáson a geometriai valószínűségi mező tanítása után kitűztük a következő probléma vizsgálatát: A mellékelt ábrán látható, szabályos négy- illetve nyolcszögekből álló parkettán véletlenszerűen választunk ki egy pontot. Mi annak a ...
  2006. október 5.
 • 4. feladat
  A feladat megoldása A speciális tulajdonságú beírt négyszögek vizsgálatát elvégezhetjük például azáltal, hogy egy beírt négyszöget megszerkesztünk (négy bázispont vetítésével egy-egy oldalra), majd a bázispontok mozgatása mellett vizsgáljuk az ábrát. Ezt ...
  2004. március 21.
 • 5. feladat
  Adottak a t1, t2,...,tn egyenesek. Szerkesszünk olyan sokszöget, amelynek az adott egyenesek az oldalfelező merőlegesei! Oldjuk meg a feladatot az Euklides segítségével kis n értékekre! (n=3, 4, 5, 6) ( Euklides-fájl) A feladat megoldása Az alábbiakban ...
  2003. április 17.
 • 90 = 100 ?
  Már több alkalommal próbáltuk ezt, így az itt leírtak - talán - tipikusnak is mondhatók. A feladat: Az ABCD négyszögben AB=CD, ABC< = 90 fok, BCD< = 100 fok. Az AD és BC oldalak felező merőlegeseinek metszéspontja M. Mekkora a BMC szög? Az ...
  2005. április 11.