nevelési irányelv
(1)

  • Az SNI gyermekek oktatása
    1. Általános elvek  1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében  Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos ...
    2008. május 29.