oldalegyenes
(2)

  • 2. feladat
    A feladat megoldása Az ábrán láthatjuk, hogy az F pont körüli 120°-os forgatás az A és B pontokat olyan A', illetve B' pontokba viszi át, amelyek illeszkednek az AC egyenesre. A bázispontok mozgatásával azt is észrevehetjük, hogy a B' pont egybeesik az ...
    2004. március 21.
  • Geometriai feladatok 3.
    Javasolt évfolyamok: 8-9. évfolyam A feladat megoldása Toljuk el az ABCD négyszög CD oldalát a DA vektorral! Ha a C csúcs eltolt képét C' jelöli, akkor az AC'CD négyszög paralelogramma voltából adódik, hogy AC'=DC teljesül (ld. ábra). Ebből ...
    2004. május 14.