ombudsman
(4)

 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • Az Európai Ombudsman
  Az első Európai Ombudsman Jacob Söderman volt, akinek 1995-ös megválasztásával kezdte meg hivatali működését az uniós polgárok panaszainak vizsgálatával. Mint az előbbiekből is látszik az Ombudsman fő feladata a hozzá beérkezett egyéni panaszok ...
  2003. március 10.
 • A jelen iskolája
  Az oktatásért felelős tárca, az oktatáskutatás és az alapjogvédelem intézményei, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviselői, szakmai, civil és iparági szereplők, gyakorló pedagógusok ...
  2016. május 23.
 • Elképesztő szám
  Az oktatási tárca egy nemrégiben készült felmérése szerint az általános iskoláskorú gyerekek 13%-a cigány. Egy részük már a nyolc osztályt sem végzi el sikerrel, másik hányaduk a középiskolában morzsolódik le - ha bejut -, a felsőoktatási intézményekben ...
  2003. március 31.