palócok
(3)

 • Palócok
  Az 1600-as évekből származnak azok az írásos dokumentumok (jegyzőkönyv, számadáskönyv), amik a palócokról első ízben tesznek említést. A tudományos szakirodalom a 18. század végétől, 19. század elejétől folyamatosan foglalkozik a népcsoport kutatásával, ...
  2012. április 16.
 • Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján
  Bevezető gondolatok Mikszáth Kálmán (1847-1910) a 19. és a 20. század fordulóján hozta létre életművét, amely a széppróza és a publicisztika számos fontos műfajában (mint például a novella, a kis- és nagyregény, a regényes életrajz, a karcolat) öltött ...
  2014. április 4.
 • Jó atyafiak
  Elnevezésük szláv eredetű. Néprajzi sajátossságai; sokszínű viselete, építészete, hagyományai, szokásai különböztetik meg a többi népcsoporttól. Nyelvét az illabiális "a" (ajakkerekítés nélkül képzett) és a hosszú, labiális "á" hang teszi sajátossá. A ...
  2003. április 2.