pedagógia
(103)

 • Csoport típus: Publikus
 • Tanítható-e a környezetvédelem?
  (...) Két tábor csap össze a kérdés kapcsán. Az egyik tábor a környezeti nevelést is elsősorban ismeretek átadásának tartja, azt tekinti alapvetőnek, hogy a jövendő generációk tagjai alapos, korszerű tudást szerezzenek. Ennek a tudásnak a birtokában lehet ...
  2004. augusztus 17.
 • Alternativitás
  Mi az alternatív és mi a "hagyományos"? (...) Annak megállapításához, hogy egy pedagógiai rendszer, egy eljárás alternatív-e, meg kell határoznunk, hogy mihez képest alternatív, vagyis más. Ehhez viszont egy standardot kell felállítani, amelyhez ...
  2003. november 19.
 • Virtuális pedagógia
  Iskola és társadalom Az információs társadalom az öngerjesztő tudásgyarapodás társadalma, ahol a tudás a gazdasági érték legfőbb forrása, egyszersmind az a használati érték, amelynek előállítása a gazdaság legfőbb célja. Az információs társadalom ...
  2004. augusztus 16.
 • Környezeti nevelés
  A vizsgálat A vizsgálat első hároméves szakaszában arra kerestük a választ, hogy az állatkert miként lehet közoktatást segítő intézmény, illetve ennek keretében hogyan és mely korosztályokat lehet bevonni a környezeti nevelésbe. (...) Új szemléletű ...
  2004. július 22.
 • A konduktor feladata és szemlélete
  A konduktor rendelkezik az általánosan ismert jó pedagógusi tulajdonságokkal, különös tekintettel az aktivitás létrehozásának képességével, illetve az együttműködés, a figyelem és az operatív megfigyelés képességével is.  A konduktív pedagógia az ...
  2007. november 24.
 • Pedagógiai örökségünk
  (...) Egész pedagógiai örökségünk európai (...) A 19. században és a 20. század hajnalán a dinamikus gazdasági fejlődés és az emelkedő nemzeti öntudat jegyében sok úttörő kezdeményezés született Európában. Ékessége a magyar nevelésügynek például az igen ...
  2004. szeptember 28.
 • Egy finn iskola magyar szemmel
  Forrás: europa.eu A finn oktatási rendszer egyik legfontosabb alapelve az egyenlő esély a tanulásra, tekintet nélkül lakóhelyre, nemre, gazdasági helyzetre vagy anyanyelvre. Finnországban az oktatás ingyenes, ebbe beleértendő a tankönyv, az étkezés és az ...
  2013. június 12.
 • Inkluzív nevelés
  Ez a nevelési szemlélet nemcsak a sérültek, hanem a hátrányaik miatt szegregálódó rétegek együttnevelését is szorgalmazza a többségi gyermektársadalommal. A szerzők érveket sorakoztatnak fel az inkluzív szemlélet elterjedésének szükségessége mellett. ...
  2003. szeptember 6.
 • Dr. Pető András
  Dr. Pető András 1893. szeptemberében született Szombathelyen. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol számos új keletű pszichológiai iskola székhelye, szellemi műhelye is volt. Együtt dolgozott Morenoval az általuk létrehozott, szegény és nehéz sorsú ...
  2007. november 24.
 • Dalton-terv - A demokratikus pedagógiai módszer
  A Dalton - terv az egyik legdemokratikusabb pedagógiai módszerek egyike. Alapítója, Helen Parkhurst (1886-1973) amerikai tanárnő, reformpedagógus, Maria Montessori hallgatója és munkatársa, a "Dalton-laboratóiumi-terv" kialakítója, amely nevét az 1920-ban ...
  2007. november 24.