pedagógiai eljárások
(8)

 • Témahét a Poliban
  Az intézmény alternatív iskola, pedagógiai célkitűzéseiben ugyanis az alternatív pedagógiai mozgalmakhoz kapcsolódik, a napi tanítási gyakorlatába pedig folyamatosan beilleszti a modern pedagógiai módszereket: a kooperációt, a kreativitás fejlesztését, a ...
  2012. május 4.
 • Matematikatanulás
  Ennek ellenére úgy gondolom, hogy érdemes megvizsgálni a narratív tanulási környezet (Narrative Learning Environments, NLE) névvel útjára indult új pedagógiai nézetet és eljárásegyüttest.  A NLE vizsgálatára egyesület alapult, amelynek konferenciái, ...
  2007. szeptember 18.
 • Az iskolakezdés problémái
  Óvodai élet A legújabb szabályozás szerint a gyermeknek három éves korától kötelező óvodába járni. Ez azért lehet szerencsés, mert minél korábban jár rendszeresen közösségbe, annál korábban szocializálódik, tanulja meg a társas kapcsoltok szabályait és ...
  2014. november 12.
 • A gyógypedagógus munkája: nem korrepetálás
  A gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás témái A gyógypedagógus a szakértői véleményben leírt fejlesztendő területeket figyelembe véve végzi a foglalkozásokat, ez kiegészül a saját megfigyeléseivel, tapasztalataival, a  gyermek személyiségével. Ezek a ...
  2014. október 9.
 • Különleges bánásmódot igénylő gyermekek oktatása
  Pedagógus vagy gyógypedagógus Egy neves gyógypedagógus cikkében lehetett olvasni azt a megállapítást, hogy a pedagógusok könnyebben el tudnak igazodni az integrált oktatás során, mint a gyógypedagógusok. Ezt azzal támasztja alá, hogy a tanító- és ...
  2014. november 14.
 • Félénk gyermek - Védje meg magát?
  Mitől lesz valaki bátortalan és mitől nem lesz az? Hogy milyen személyiségünk lesz gyermek és felnőtt korban nagyon összetett, sok tényezőből álló folyamat. Örökölhetjük szüleinktől, őseinktől. A tanult minták beépülnek és eggyé válnak velünk. ...
  2014. november 19.
 • Így tanítom az etikát
  A pályázat célja Az etikaoktatás terén bevált jó gyakorlatok ösztönzése, bemutatása és disszeminációja. Pályázni etikaoktatási óratervekkel, vagy iskolai projektekkel (kivételes esetekben más megoldásokkal) lehet az alábbi témakörökben: korunk erkölcsi ...
  2014. április 7.
 • Okos Doboz pályázat
  A pályázatban kreatív megoldásokat keresnek arra, hogyan lehet a kerettantervi témaköröknek megfelelően az Okos Doboz akkreditált digitális taneszközt beépíteni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokba. Az Okos Doboz oldalon www.okosdoboz.hu 48 ...
  2014. április 9.