piac
(14)

 • Egységes piac, egységes gondok
  A tagállamok egységes piacának zavartalan működése, nemcsak a piaci résztvevők, hanem az Unió parlamentje számára is nehéz dió. 2006. decemberében készült egy a piacra vonatkozó irányelv, amely jelentős eredményeket hozott a szolgáltatások piacának ...
  2007. december 10.
 • Az integráció létrejötte
  Ekkor értették meg először a hangadó politikai erők Európában, hogy a békés egymás mellett élés és a gazdasági prosperitás hosszú távú biztosítéka egyedül egy a közös érdekekre épített, szupranacionális alapon működő intézményrendszer lehet. A második ...
  2003. március 10.
 • Közgazdasági kisokos
  Nehéz pontosan megfogalmazni, hogy mit is értünk tulajdonképpen a marketing kifejezés alatt. Számos definíciója létezik a szakirodalomban, azonban mindegyik más elemet hangsúlyoz, más felfogást tükröz. Az alábbiakban bemutatunk néhányat ezek közül "A ...
  2004. augusztus 31.
 • Egy izgalmas kutatás hasznos következtetései
  Kutatásunk a munkaerő-piaci és a képzési piaccal kapcsolatos információk áramlásának új lehetőségével, az Internet alapú információáramlással illetve az elektronikus kommunikáció feltételrendszerével foglalkozott. Ennek lehetőségeit, tárgyi és személyi ...
  2004. február 11.
 • Közgazdasági kisokos
  Mint azt korábban említettük a megtermelt javakat a háztartások vásárolják meg és fogyasztják el. E javak piacát a fogyasztási javak piacának nevezzük. Mi a helyzet azonban akkor, amikor egy vállalat munkaerőt keres? A munka piacán ki az eladó és ki a ...
  2004. augusztus 31.
 • Módszer-tár
  Számos olyan esetet, történetet ismerünk, úgy a magyar gyakorlatban, mint a nemzetközi gazdasági életben, amelyek főszereplői egy-egy kiváló ötletből kiindulva tettek szert óriási hírnévre, komoly piaci részesedésre vagy hoztak létre jelentős ...
  2003. november 17.
 • Reklám az EU-ban II.
  Uniós jogszabályok Így továbbra is tilos a közvetlen reklám minden gyógyszer esetében, amit orvosi vényre, vagy csak magukon az orvosokon keresztül szerezhetnek be. De a recept nélkül kapható szerek hirdetését is szigorú feltételekkel engedélyezik. A ...
  2004. október 20.
 • Nő a diploma értéke
  Míg 2009-ben túlkínálat volt Magyarországon felsőfokú végzettségűekből, 2020-ra már kevés lesz a jól képzett szakember az előrejelzések alapján. „Ha figyelembe vesszük a frissdiplomások belépését és a nyugdíjasok egy részének visszatérését a ...
  2012. október 10.
 • A Thünen-féle telephelyelmélet
  Johann Heinrich Thünen (1783-1850) a németországi Oldenburg nagyhercegségben született, birtokosi családba. Érdeklődését már egész fiatal korától kezdve a mennyiségtan és a mezőgazdaság kötötte le. Johann Heinrich Thünen (1783-1850)Tanulmányait többet ...
  2002. június 3.
 • Közgazdasági kisokos
  Nagyon sokféle piac létezik. A piac fogalma értelmezhető úgy mikro-, mint makrogazdasági szinten. Beszélhetünk minden egyes termék saját piacáról, például a banánpiacról, a mélyhűtők piacáról... stb.; de lehatárolhatjuk akár területileg is, így ...
  2004. augusztus 31.