pitagorasz
(6)

 • A pentagramm
  Az egyik legismertebb ókori matematikus Pitagorasz volt. Diákjai, tanítványai szentként tisztelték mesterüket. Pitagorasz követőinek volt egy kedvelt mértani alakzata, amit napjainkban leginkább pentagrammaként ismerünk. Ezt akkoriban Pitagorasz-féle ...
  2013. október 16.
 • Szerkesztések
  Ha közvélemény-kutatást tartanának arról, hogy ki volt az Ókor legnagyobb matematikusa, valószínűleg Euklidesz nyerne. Ha ezután azt is megkérdeznénk, hogy ismerünk-e Euklideszről elnevezett tételt, sokan kételkedni kezdenének az előbbi válaszukban, ...
  2002. november 10.
 • Pitagorasz körei
  Pitagorasz egyik, mai szemmel különleges kedvtelése volt a számtani és a mértani sorozatok vizsgálata. A róla elnevezett Pitagorasz-kör, melynek ötlete valószínűleg tőle származott, egyik tanítványa, Jambrikosz aritmetika könyvében található meg. A ...
  2013. október 28.
 • A Mensa Pythagoreana
  A korabeli számvetők találmánya az volt, hogy a rekeszekbe helyezendő kavicsokat számfelirattal ellátott korongokkal, vagy kis táblácskákkal helyettesítették. Az egyszerűbb használat viszont a számok nehezebb kirakását eredményezte, hiszen a táblácskákon ...
  2013. október 3.
 • Motiváció a matematika oktatásban
  Ha nincs kellően előkészítve, motiválva az egyes témák tárgyalása, a diákok kisebb hatékonysággal sajátítják el, és alkalmazzák az ismerteteket a későbbiek során.Ha nincs kellően előkészítve, motiválva az egyes témák tárgyalása, a diákok kisebb ...
  2008. március 10.
 • Matöri III. Püthagorasz és a püthagoreusok
  Püthagorasz i.e 570-ben született Szamosz szigetén, közel Milétoszhoz, a ión bölcselet egyik - s talán legjelentősebb - központjához. Kezdetben a neves bölcselő, Phereküdész volt a nevelője, majd matematikai ismeretei tökéletesítése végett az ősforráshoz ...
  2002. február 14.