posztmodern
(6)

 • A posztmodern tájkép
  Természetesen egy ókori, egy középkori vagy egy jelenkori tájképen meglehetősen nagy különbségeket láthatunk. Változott a táj, változott az ember tájhoz való viszonya, miként változtak a tájábrázálási konvenciók is. Az emberiség hajnalán, még a ...
  2004. január 10.
 • Esterházy Péter
  Jellemezhetnénk úgy is, hogy olyan, akár az anyag: megmarad. Folyton változik és átalakul, de nem veszíti el önmagát. Sőt, önmagához formálja a környezetét. Ugyanis írt már olyat, olyanokat (mégha néha Csokonai Lili álnéven is, ami által nem lehet leírni ...
  2004. április 14.
 • Paul Feyerabend
  Olyan provokatív posztmodern tudományfilozófus ő, kinek gondolkodása csak az ő személyének ismeretével együtt érthető meg. Ha nem a végezetül is a XX. század angolszász tradíciójának megalapozásává váló Bécsi Kör felől érkezik, hogy agresszív ...
  2004. július 9.
 • Ereszkedj alá a múlt kútjába.
  I. Előszó, melyből kiderül, hogy kőbaltás ősünk hagyatéka elevenebb, mintsem gondolnánk "A nem vallásos ember elveti a transzcendenciát, elfogadja a "valóság" viszonylagosságát, sőt talán még a létezés értelmében is kételkedik. (...) A modern nem ...
  2004. szeptember 1.
 • A globalizáció etikája
  A globalizáció természetéről A globalizáció eszméje szorosan összefügg a korlátlan gazdasági növekedésre alapozott reményekkel. A posztmodern kor legjellemzőbb tendenciája a totális globalizáció, a termelés és fogyasztás, a piac, az információ, a kultúra ...
  2014. december 16.
 • Bonyolult kontextusok
  Rippl-Rónai A probléma csupán annyi, és ezt komoly művészetpszichológiai kísérletek bizonyítják, hogy esztétikai ítéleteinket a hangulatunk, a "hedonikus tónus", (Oh, mily szépen hangzik is ez!) és az ingerek kiváltotta emóciók alapvetően meghatározzák. ...
  2003. december 9.