pozitivizmus
(2)

  • Comte-historia
    Auguste Comte: A társadalom újjászervezéséhez szükséges tudományos munkálatok terve A tulajdonképpeni civilizáció egyrészt az emberi szellem fejlődését, másrészt az ember természetre gyakorolt hatásának – ami az előbbi következménye ­fejődését foglalja ...
    2007. november 5.
  • A jó halál - emberi méltósággal?
    A derengő halál A merkantilisták gazdasági megfontolásból szorgalmazták az élet meghosszabbítását, majd Bentham, az utilitarizmus képviselőjeként az emberi hasznosság jegyében érvelt, és az élet fokmérőjének a boldogságot tartotta. A romantika is hatással ...
    2014. január 28.