ptolemaiosz
(2)

  • A Kárpát-medence a korai térképeken
    Az i. sz. 140-150 körül írt csillagászati, földrajzi munkái teljes terjedelmükben fönnmaradtak. Az ókori szerző geográfián a lakott világ arculatának megrajzolását értette. A könyv részletes térképeit föltehetőleg később rajzolták meg Ptolemaiosz ...
    2013. november 10.
  • Nagy Sándor és az SDT
    Az isteni Augustus Alexandria elfoglalása után felhozatta a sírboltból és megszemlélte Nagy Sándor koporsóját és holttestét, majd aranykoszorút helyezett fejére, virággal borította el, úgy rótta le kegyeletét iránta. Az isteni Nagy Sándor mikor Ilionban ...
    2004. szeptember 8.