rehabilitáció
(4)

 • A Pető-módszer
  Pető professzor nézetei szerint - mely nézetek kora tudományos ismereteit jócskán felülmúlták - a mozgássérülések hátterében a funkciók rendezetlensége, az idegrendszer összehangolt működésének zavara vagy hiánya áll. Az idegrendszer azonban a károsodások ...
  2007. október 20.
 • A testi fogyatékos tanulók
  2.1. A mozgáskorlátozott tanuló   Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a ...
  2008. május 25.
 • Az SNI gyermekek oktatása
  1. Általános elvek  1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében  Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos ...
  2008. május 29.
 • Az SNI tanulók oktatása
  1.1. Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában   A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési ...
  2008. május 26.