rendelet
(4)

 • Rendelet a pedagógusok támogatásáról
  A rendelet a 2010-ben megállapítható kiegészítő támogatások rendjét határozza meg. A 2009/2010-es nevelési évre azok a közoktatási intézmény-fenntartók vehetik igénybe a kiegészítő támogatást akik: 2009-ben képesség-kibontakoztató, integrációs ...
  2010. május 10.
 • Közoktatási rendelet
  A rendelet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához kapcsolódik. A szülői adatszolgáltatás után a jegyző állapítja meg, hogy hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él az iskola körzetében. Ha a rendelkezésére álló ...
  2010. május 10.
 • Óvodai fejlesztő program
  A képesség-kibontakoztató felkészülésben és az óvodai fejlesztő programban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt. A képesség-kibontakoztató felkészítés célja a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének ...
  2010. május 10.
 • A hátrányos helyzetű gyerekek
  Cikkünkben arról olvashatnak, hogy az iskola a gyermek esetleges hátrányainak ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést szervezhet. Ennek során a tanuló fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, esetleges ...
  2007. november 19.