reneszánsz
(39)

 • Mátyás udvarában
  Janus Pannonius feltételezett arcképe A reneszánsz nem alakult ki mindenhol azonos időben, Firenzében is sajátos gazdasági, politikai és kulturális viszonyok tették lehetővé létrejöttét 1420 körül. Magyarországon az 1460-1470-es évek táján szilárdult meg, ...
  2007. november 10.
 • Itáliai reneszánsz
  Politikai szempontból erősen széttagolt a reneszánsz Itália. A déli részen a Nápolyi királyság és Szicília spanyol fennhatóság alatt állt, Közép-Itália a pápai államhoz tartozott, az ettől északra fekvő területen számos kisebb-nagyobb városállam osztozott ...
  2004. június 20.
 • A reneszánsz részletei
  Építészet A reneszánsz ember az evilági életet állította központba, a harmóniát kereste e földi létben, a boldogságot anélkül, hogy veszélyeztetné majdani üdvözülését. Az élet teljességét hirdette az antik mintákat követő építészet is, hiszen ennek ...
  2014. február 6.
 • A reneszánsz
  A reneszánsz stílust hagyományosan a polgári réteg megerősödéséhez szokták kötni, hiszen a művészetben megjelenő jelentős szemléletváltás egybeesik avval a társadalmi és gazdasági folyamattal, aminek lényege a kereskedők és iparosok, és evvel együtt a ...
  2004. június 20.
 • Reneszánszkonyha
  A reneszánsz kísérő jelenségeként született újjá az európai gasztronómia. A reneszánsz kísérő jelenségeként született újjá az európai gasztronómia. Az új korszak igencsak kedvez a test örömeinek is, nem meglepő hát, hogy a reneszánsz lakoma méltó utóda a ...
  2007. november 2.
 • Shakespeare és kortársai
  Commedia dell'arte színpadán használt maszk Ez a művészeti irányzat legkorábban Itáliában jelent meg, majd Európa városiasodott területein jelentős hatást gyakorolt a színháztörténetben is. A reneszánsz hatására a világi elemek megerősödtek, vagyis a ...
  2007. november 9.
 • 14-16 éves drámaírók
  Előadjuk a Tótékat? Színjátszás versus drámapedagógia Sok iskola programját színesítik színjátszókörök, amelyeknek szervezője egy-egy tanár vagy diák. Az alapképlet szerint általában a tanár- vagy diákrendező keres egy darabot, amelyben lát fantáziát, és ...
  2013. augusztus 27.
 • VIII. Henrik és I. Ferenc
  VIII. Henrik és az építészet Angliában VIII. Henrik (1509-1547) mindent megtett, hogy I. Ferenc francia király (1494-1547) fontainebleau-i udvarához hasonló fényes művészeti központot hozzon létre. A francia király pazar gyűjteményében Raffaello, Leonardo ...
  2013. augusztus 28.
 • A forráskritika
  A forráskritika kezdetei  A forráskritika a történeti források tudományos igényű felhasználásának elengedhetetlen módszere. Elsődleges feladata az egyes források forrásértékének megállapítása. A forráskritika alkalmazása során a kutató azt próbálja ...
  2003. március 14.
 • Szokások, nemek, történelem
  Házasság a görögöknél (Részlet a Kr.e. IV. században élt Xenophón művéből, melyben Iszomakhosz elmondja Szókratésznek, hogyan beszélgetett a házasságról feleségével.) "Iszomakhosz így fogott beszámolójába: - Hogy mivel kezdtem el, Szókratész? Nos, ...
  2002. november 5.