sík
(10)

 • A sík parkettázása
  A sík parkettázásai szép példái az egybevágósági transzformációk alkalmazásának. A transzformációk tetten érhetők például M. C. Escher több alkotásában is, amelyek kifejezetten alkalmasak a téma iránti érdeklődés felkeltésére. Szimmetriák egy ...
  2005. június 3.
 • Zséda
  A pápai születésű hölgy a szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalom-dráma tagozatán tette meg első lépéseit a siker felé, akkor még azzal az elszánt szándékkal, hogy színésznő váljék belőle. A színművészeti felvételijén egészen az utolsó rostáig eljutott ...
  2004. július 6.
 • Mi a geometria?
  Egy korábbi anyagunkban már szóltunk arról, hogy egy matematikai fogalomrendszer felépítéséhez először is az alapfogalmakat kell megadnunk. Ezek után az alapfogalmak későbbiekben felhasznált tulajdonságait axiómákban rögzítjük, majd további fogalmakat ...
  2002. november 4.
 • Összehasonlító geometria
  Mit jelent az összehasonlító geometria tanítása? Az általános iskola alsó osztályaitól kezdve egyszerre tanítunk síkgeometriát és gömbi geometriát, manipulatív eszközök, később számítógép felhasználásával. Hetedik-nyolcadiktól elkalandozunk a ...
  2003. január 21.
 • Geometriai inverzió
  Szerkesztési feladatok Adott a síkban két kör és egy pont. Szerkesszünk olyan kört, ami átmegy az adott ponton, és érinti az adott köröket. Szerkesszünk három adott kört érintő kört. Adott egy pont, egy kör és egy egyenes. Szerkesszünk olyan kört, ami ...
  2002. augusztus 30.
 • Sík Sándor Marosfőn II.
  A történelmi és közösségi megpróbáltatásokat tetézték a személyes próbatételek. Sík Sándor mindkét szülője zsidó származású volt, így ő a mind szigorúbb és kíméletlenebb „zsidótörvények” értelmében ezek hatálya alá esett, minden a katolikus egyháznak és a ...
  2017. március 20.
 • Sík Sándor Marosfőn I.
  A falunak persze nem csak a barátságos, többnyire magyarok által épített, jellegzetes székelyföldi hagyományok nyomait magukon viselő színes épületek, közöttük nem egy boronaház, vagyis szálfenyőkből épült otthonok szereztek hírnevet, hanem mindenekelőtt ...
  2014. május 23.
 • Sík Sándor Marosfőn III.
  A marosfői versek mindenekelőtt a természeti élményeket rögzítették, tudni lehet, hogy ezek az élmények Sík Sándor költészetének állandó és gazdag forrásai voltak. A költő nem csak a vasárnapi pihenés óráiban, nem csak cserkészvezetőként barátkozott a ...
  2017. március 21.
 • Geometria 3.
  Törzsanyag 1. Doleszák Anita: A TALPPONTI HÁROMSZÖG ÉS A FEUERBACH-KÖR Egy néhány évvel ezelőtt végzett tanár dolgozata, amely összekepcsol két nevezetes matematikai obijektumot. 2. A Feuerbach körtől egy Kürschák verseny feladatig Egy nevezetes ...
  2002. december 3.
 • Színezzük ki a sakktáblát!
  A feladatok tanórai alkalmazásával fejleszthetjük a diákok kreatív, divergens gondolkodását, ugyanakkor lehetőségünk van a feladatok általánosítására, továbbá különböző gondolkodási módszerek fejlesztésére (példaként említjük a szükséges, elégséges, ...
  2004. április 29.