sokszínűség
(8)

 • Az élet alapja
  A fragmentálódott, feldarabolódott élőhely az élőlények populációit elszakítja egymástól, így azok sokszor kipusztulnak, hiszen sokkal kisebb lesz az esélyük a túlélésre, a további fennmaradásra, mint a korábbi, megfelelő nagyságú, változatos élőhelyen. A ...
  2007. december 1.
 • Pozitív diszkrimináció
  A tanulmány apropóját és aktualitását az adta, hogy 1996. novemberében Michigan államban (USA) a szavazók 57%-ának döntése értelmében megszüntettek minden olyan támogatást, amit eddig faji, nemi, etnikai-nemzeti hovatartozás alapján kaptak a rászorulók. A ...
  2007. november 25.
 • Multikulturális nevelés
  Multikulturalizmus (...) Sokan a multikulturalizmust kizárólag egy ország határain belül értelmezik az ott élő többségi és kisebbségi népek vonatkozásában. (...) Véleményem szerint ez elég szűk behatárolás. Ugyanis egy közös szempontrendszerű, azonos ...
  2004. január 6.
 • „Ünnepeljük meg a sokszínűséget”
  Az eTwinning csapata „Ünnepeljük meg a sokszínűséget!” mottóval április 18. és május 9. között rendezi meg a program idei tavaszi kampányát, melynek egyik célja kideríteni, mi az európai fiatalok véleménye a sokszínűségről. A kampány során arra ...
  2016. április 20.
 • Oktatási segédletek
  Így például a pedagógusokat fel kell készíteni arra, hogy tudjanak aktív álláspontot képviselni a diszkrimináció és rasszizmus minden formája ellen, taníthassák a gyerekeket és fiatalokat a médiaműveltségre, megfeleljenek a különböző hátterű tanulók ...
  2016. június 24.
 • Az egyéni olvasat
  Ady Endre költészetének tanítása sohasem könnyű feladat. Az iskolatípustól és évfolyamtól függetlenül legalább két nehézséggel kell birkóznia a tanító tanárnak. Egyrészt hatalmas és szerteágazó az életmű, míg más költők esetében az életmű ...
  2013. június 25.
 • Biológiai sokféleség
  Az ökológia egyik leggyakrabban használt fogalma a diverzitás. Egy-egy élőhelyet, társulást elsősorban annak sokféleségével jellemeznek és az egy területen lezajló folyamatok is jól nyomon követhetők a diverzitás változásának megfigyelésével. A ...
  2007. november 28.
 • Idegen nyelvek az Európai Unióban
  Milyen nyelven rakják tovább? Európát, így az Európai Uniót is a nyelvi sokféleség jellemzi, ez az európai kulturális örökség meghatározó eleme, a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és tudományos élet fontos tényezője. A nyelvek politikai ...
  2001. június 8.