sorozat
(21)

 • Számtani sorozat
  Az indítás után adjuk meg az első két adatot, és a fennmaradó három közül kettőt. A program kiszámítja a hiányzót. Flash animációk a matematikarovatban
  2006. november 8.
 • Októberben született nagy matematikusok
  Egy korábban megjelent cikkünkben már szóltunk olyan nagy magyar matematikusokról, akik október hónapban születtek. Most egy kicsit tágítjuk a kört. Olyan matematikusok következnek, akik ugyncsak e hónap szülöttei, de külföldiek. Leonardo Pisano ...
  2001. október 12.
 • Ufóvadászok a NatGeo-n
  A híres mondás szerint "Az igazság az utcán hever". De vajon igaz-e ez a megállapítás? Valóban csupán észre kell(ene) vennünk azokat a jeleket, melyek segítségével meggyőző választ kaphatunk a földön kívüli élettel kapcsolatos kérdéseinkre? A sorozat – ...
  2012. szeptember 12.
 • Műsorrend
  Műsorsáv/Műsorrend A televíziós programok műsoridejét tagoló idősávok, amelyekben lehetőség szerint minden alkalommal azonos műsortípusokat sugároznak. A napszaktól függően megkülönböztetnek reggeli (6-9 óra), délelőtti (9-12 óra), délutáni (12-16 óra), ...
  2003. szeptember 5.
 • A Fibonacci-Nim
  A fenti animáción a súgó(?) jelre kattintva megismerkedhetünk a játék szabályaival. Jó játékot kívánunk! A játék alkalmas arra, hogy alapvető készségeket (például: számolás, gondolkodás, stratégia) fejlesszünk a segítségével. Érdemes gondolkodni azon, ...
  2005. január 19.
 • Rekurziók Derive-val
  Néhány olyan problémát mutatunk be, amelyek alkalmasak arra, hogy a rekurzió Derive-val való kezelését megmutassuk. (A Derive program 5. verzióját alkalmaztuk a cikk írásakor.) 1. Adjuk meg a következő kifejezés pontos értékét! A rekurzió megadását a ...
  2006. szeptember 15.
 • Pitagorasz körei
  Pitagorasz egyik, mai szemmel különleges kedvtelése volt a számtani és a mértani sorozatok vizsgálata. A róla elnevezett Pitagorasz-kör, melynek ötlete valószínűleg tőle származott, egyik tanítványa, Jambrikosz aritmetika könyvében található meg. A ...
  2013. október 28.
 • Burjánzó tetraéderek
  Mint ismert, a szabályos tetraéder lapszöge megközelítően 70,53 fok, vagyis kevesebb, mint 72 fok. Ebből következően elhelyezhető a térben öt egybevágó szabályos tetraéder úgy, hogy legyen egy közös élük, továbbá minden tetraédernek legalább egy lapja ...
  2005. április 4.
 • Több száz elem
  Először a számtani sorozat megadásának az Excelbe beépített lehetőségeit tárgyaljuk, majd ezen lehetőséget kiaknázva a képlettel megadott sorozatok elemeivel töltjük meg a cellákat. A nagyszámú kezdő sorozatelemek ismeretében megtippeltethetjük a ...
  2003. február 21.
 • Hány bőrt lehet lehúzni? (III.)
  Az első bőr. A második bőr A speciális esetekre kapott eredmények alapján a K(n) sorozat egy harmadik rekurziójára is rálelhetünk: Valószínűnek tűnik, hogy ez a rekurzió is igazolható a teljes indukció módszerével. A bizonyítást olvasóinktól ...
  2006. június 19.