színháztörténet
(5)

 • Magyar színháztörténet
  A 18 század előtt Magyarországon nem létezett hivatalos színjátszás, legfeljebb műkedvelők és diákok adtak elő színdarabokat. Bár a 16. században már léteztek liturgikus párbeszédek, passiójátékok  és betlehemezést is tartottak, ezek nem a ...
  2012. március 25.
 • A drámajátékok
  Szatírmaszk Krétán az archaikus knósszoszi korban már olyan állatviadalokat rendeztek, amelyeket énekes-táncos, színjátékos előadások kísértek. Az állat alakú démonokat és különböző istenségeket jelmezbe öltözött férfiak jelenítették meg már a mükénéi ...
  2007. október 20.
 • Régi-új Nemzeti
  Mégis: a főváros magyar színháza mindig is több volt mint egyszerű teátrum. A gyökereit kereső, nyelvét féltve őrző ország a 18-19. században a kultúra egyik letéteményesét láthatta benne. Már Kazinczy Ferenc is tett bizonyos lépéseket egy magyar ...
  2002. március 14.
 • A mennyiség bűvöletében
  Ugyanerre az időszakra esik a hivatásos színészet kialakulása is. Az ókorban, középkorban és a reneszánszban szintén voltak ilyen színészek, de kis számban. A jelenség általánossá válása egyrészt az előadások szakszerűbbé válását vonta maga után, másrészt ...
  2007. november 17.
 • A tragédiától a mimusig
  Színház az ókori Rómában Bacchus A római drámajátszás gyökere nem a görögöknél, hanem részben az etruszkoknál, részben az itáliai népi játékokban keresendő. A latinra fordított drámákon keresztül érvényesülő görög hatás a már meglévő kereteket formálta ...
  2007. november 3.