szakiskola
(16)

 • Szakiskola sérülteknek
  Az iskola alaptevékenységéhez tartozik a tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos) diákok tanítása. Az intézményben úgynevezett "életre és munkavégzésre felkészítő osztály" működik, amely a fiatalok későbbi boldogulását kívánja ...
  2004. október 20.
 • Könyvkötészet a Tápaiban
  A hagyományos közismereti tárgyakon kívül (magyar, történelem, matematika ) a 9-10. évfolyamon idegen nyelvet (angol, német), számítástechnikát, rajz és vizuális kultúrát tanulnak diákok. A 9. évfolyamon a magyar és matematika tantárgyat csoportbontásban ...
  2004. május 23.
 • Középiskolák
  A szakiskolába jelentkezők az első két évben az általános műveltség megszerzéséhez szükséges tantárgyakat tanulnak, kiegészítve szakmai alapozó képzéssel. A második évben konkrét szakmát választanak, ekkor már csak szakmai tárgyakat tanulnak. A ...
  2004. október 5.
 • Pályázat hátrányos helyzetű tanulóknak
  Kik jelentkezhetnek? A  programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy felzárkóztató oktatásban kíván részt venni, és egyúttal ...
  2010. szeptember 28.
 • Bőrfeldolgozóipari Középiskola és Szakiskola
  A szakma elsajátítására nyújt lehetőséget például a budapesti Bőrfeldolgozóipari Középiskola és Szakiskola. Az iskolában a szőrme-és bőrkonfekcionáló képzésen kívül bőrdíszműves, cipőkészítő, cipőfelsőrész-készítő, szíjgyártó-nyerges, bőrtárgykészítő és ...
  2004. április 21.
 • Ünnepi projektek a világ körül
  2014-ben a Nemzeti Minősítést megnyert projektek közül 10 projekt jelentkezett a Nemzeti Versenyre. Úgy gondoljuk, hogy ezek a projektek jó példaként szolgálhatnak minden eTwinningező pedagógus számára, így az előző évhez hasonlóan szeretnénk egy ...
  2014. december 22.
 • Entz Feren
  1805. esztendő december havának 6. napja, világra jön Entz Ferenc 1805. december 6-án, Sümegen látja meg a napvilágot. Nagyapja molnár, apja orvos. Szüleit még kiskorában elveszíti. A korán árvaságra jutott gyermeket nagyszülei nevelik fel Pozsonyban. A ...
  2008. december 16.
 • Kereskedelem középfokon
  Az iskola saját kidolgozású ABC eladói oktatóprogrammal rendelkezik, mely alapján több száz szakma- és munkanélküli fiatal szerzett végzettséget, és kapott lehetőséget az elhelyezkedésre. Bár a nappali képzésben részt vevő tanulók iránt igen nagy volt a ...
  2004. december 20.
 • Európai projekt a szakiskolai lemorzsolódás ellen
  A szakiskolai lemorzsolódás csökkentését tűzte ki célul egy most induló nemzetközi projekt. A résztvevők – a Raabe Klett kiadó, a Budapesti Műszaki Egyetem, egy magyar és egy finn szakiskola, valamint egy felnőttképzéssel és pályaválasztási tanácsadással ...
  2016. november 10.
 • Szakközépiskolák
  Középiskolai szakképzésre két szinten jelentkezhetnek a tanulók. Az egyik lehetőség az alapfokra épülő szakképzésben való részvétel:a 9-10. évfolyamok pályaorientációs szakasza után a 11-12. Évfolyamának elvégzése. A másik lehetséges út az érettségire ...
  2004. május 21.