szegregáció
(7)

 • Szegregáció Franciaországban
  A szegregáció sokszor már egy család lakóhelyének elhelyezkedéséből fakad. A nehezebb körülmények között élő családok a külvárosi negyedekben élnek, gyermekeik a külvárosi iskolákba járnak, és ez sokszor előrevetíti nehézségeiket az iskolai előmenetel ...
  2008. május 29.
 • Szociális integráció az iskolákban
  De vajon jó e, ha nem igazán keverednek a különböző társadalmi rétegű gyerekek az iskolákban? Jó e, ha az intézményeknek megvan az íratlan erősorrendje, amelyből az erősebbekbe nem igazán férnek be nehezebben tanuló gyerekek? És jót teszünk e a ...
  2014. december 4.
 • Pozitív diszkrimináció
  A tanulmány apropóját és aktualitását az adta, hogy 1996. novemberében Michigan államban (USA) a szavazók 57%-ának döntése értelmében megszüntettek minden olyan támogatást, amit eddig faji, nemi, etnikai-nemzeti hovatartozás alapján kaptak a rászorulók. A ...
  2007. november 25.
 • Inkluzív nevelés
  Ez a nevelési szemlélet nemcsak a sérültek, hanem a hátrányaik miatt szegregálódó rétegek együttnevelését is szorgalmazza a többségi gyermektársadalommal. A szerzők érveket sorakoztatnak fel az inkluzív szemlélet elterjedésének szükségessége mellett. ...
  2003. szeptember 6.
 • VÉROSZ programok
  Műsorunk vendége Birta János, a Vállalkozók Érdekegyeztető Roma Országos Szervezetének az elnöke. Birta úr nemrégiben ismertette a Cigányfélóra műsorában a szervezet elképzeléseit. Adásunk után olyan nagy volt az érdeklődés, hogy újra ezzel a témával ...
  2004. március 21.
 • Kihagyott lépcsőfok?
  (...) Az együttnevelés kérdésköre Az akadályozott, szakmai terminológiával speciális nevelési igényű és az ép gyermekek együttnevelésének szakmai és társadalmi szükséglete viszonylag új keletű. A magyar megközelítésben napjainkig, történelmi és szakmai ...
  2004. november 8.
 • Késői kezdés, lemorzsolódás
  Fő háttérproblémák, a kutatás céljai Köztudott, hogy a cigányság iskoláztatási hátrányai számos okra vezethetők vissza. Ezek közül a legfontosabbak: a cigány tanulók családi szocializációja, a nyelvi hátrányok, az óvodába járó roma gyerekek alacsony ...
  2003. november 9.