szent
(85)

 • Szent Iván éji szokások
  Keresztelő Szent János (Szent Iván) születésének ünnepe június 24-e, amely éppen fél évvel előzi meg Jézus születését. Sok hiedelem és népszokás fűződött a június 24-ét megelőző éjszakához, mivel a nyári napforduló is erre az időpontra esik. Ezen az estén ...
  2021. június 1.
 • Myrai Szent Miklós
  Az egyházművészetnek Magyarországon is kedvelt témája volt Szent Miklós, Myra Kr.u. 343 körül elhunyt püspöke (a későbbi Mikulás), akinek csodás tetteiről régebben leginkább a Legenda Aurea ("arany legenda") című, 13. sz. végén Jacopo da Voragine által ...
  2003. november 28.
 • Szent Flórián: tűzön át, vízen át
  Május negyedike a tűzoltók napja sok országban közöttük hazánkban is. Az ünnepnap eredete azonban nem a tűzoltókhoz, hanem szentjükhöz Szent Flóriánhoz és legendájához kötődik. Szent Flórián, a tűz katonája Szent Flórián ...
  2012. május 4.
 • Harcosokért, pásztorokért
  Szent Dömötör a keleti ortodox és a nyugati katolikus egyházban egyaránt népszerű volt. Legendájából tudjuk, hogy Dömötör a harmadik században a pannóniai Sirmium (a későbbi Szávaszentdemeter, a mai szerbiai Sremska Mitrovica) városában született, amely a ...
  2014. október 27.
 • Szent István Intelmei
  Az egyetlen magyarországi királytükör létrejötte Szent István király nevéhez fűződik. Ismétlő feladat : Elevenítsd fel a királytükör műfajának főbb sajátosságait! Ebben segít az Instruktív források c. írásunk. Szent Imre szobra Hatvanban (1930) A ...
  2004. november 19.
 • Magyarországi szentjeink: Szent Márton
  S ha magyar nemzetiségű szentekkel nem is bírhattunk - egyelőre -, az ország földrajzi területét számba véve kutattuk ismert szentéletűek nevét. Így esett a választás Szent Jeromosra és Szent Mártonra: az előbbi Pannónia határában, míg az utóbbi Savaria ( ...
  2007. szeptember 25.
 • László, a Szent
  Szent László (1046-1095) Árpád-házi magyar király volt, és I. Géza után lépett a trónra. Szigorú, de igazságos királyként vált ismertté, uralkodása alatt az ország megszilárdult, sőt elsőként hódítóként is fellépett, minek köszönhetően elfolgalata (1091) ...
  2012. június 26.
 • Kultusz a szőlő- és borkultúrában – Szent Vince (január 22.)
  Szent Vince ókori vértanú a negyedik század elején az utolsó nagy keresztényüldözés idejében szenvedett mártírhalált. Hispániai nemes család sarja volt. Fiatalon keresztény hitre tért. Hamar egyházi szolgálatba állt és a papság egyik alacsonyabb fokozatát ...
  2014. január 17.
 • Myrai Szent Miklós
  A jánosréti Miklós-főoltár Az írástudatlan tömeg azonban a Biblia Pauperum mintájára csupán különböző képsorozatokról ismerhette meg kedves szentjének híres cselekedeteit és csodás tetteit. Ilyen képsorozatok voltak a magyarországi elterjedtségükhöz ...
  2004. november 30.
 • Szerzetesrendek
  A kialakulás és polarizálódás időszaka Az első szerzetesi mozgalmak kialakulására Egyiptomban került sor (IV. sz.) méghozzá a kereszténység történetének jelentős fordulatainak következtében. Ahogyan lazult a római állam nyomása az őskeresztény ...
  2002. augusztus 31.