Kategóriák

szent
(85)

 • Szent Iván éji szokások
  Keresztelő Szent János (Szent Iván) születésének ünnepe június 24-e, amely éppen fél évvel előzi meg Jézus születését. Sok hiedelem és népszokás fűződött a június 24-ét megelőző éjszakához, mivel a nyári napforduló is erre az időpontra esik. Ezen az estén ...
  2021. június 1.
 • Szent Flórián: tűzön át, vízen át
  Május negyedike a tűzoltók napja sok országban közöttük hazánkban is. Az ünnepnap eredete azonban nem a tűzoltókhoz, hanem szentjükhöz Szent Flóriánhoz és legendájához kötődik. Szent Flórián, a tűz katonája Szent Flórián ...
  2012. május 4.
 • Harcosokért, pásztorokért
  Szent Dömötör a keleti ortodox és a nyugati katolikus egyházban egyaránt népszerű volt. Legendájából tudjuk, hogy Dömötör a harmadik században a pannóniai Sirmium (a későbbi Szávaszentdemeter, a mai szerbiai Sremska Mitrovica) városában született, amely a ...
  2014. október 27.
 • Myrai Szent Miklós
  Az egyházművészetnek Magyarországon is kedvelt témája volt Szent Miklós, Myra Kr.u. 343 körül elhunyt püspöke (a későbbi Mikulás), akinek csodás tetteiről régebben leginkább a Legenda Aurea ("arany legenda") című, 13. sz. végén Jacopo da Voragine által ...
  2003. november 28.
 • Magyarországi szentjeink: Szent Márton
  S ha magyar nemzetiségű szentekkel nem is bírhattunk - egyelőre -, az ország földrajzi területét számba véve kutattuk ismert szentéletűek nevét. Így esett a választás Szent Jeromosra és Szent Mártonra: az előbbi Pannónia határában, míg az utóbbi Savaria ( ...
  2007. szeptember 25.
 • Kultusz a szőlő- és borkultúrában – Szent Vince (január 22.)
  Szent Vince ókori vértanú a negyedik század elején az utolsó nagy keresztényüldözés idejében szenvedett mártírhalált. Hispániai nemes család sarja volt. Fiatalon keresztény hitre tért. Hamar egyházi szolgálatba állt és a papság egyik alacsonyabb fokozatát ...
  2014. január 17.
 • Myrai Szent Miklós
  A jánosréti Miklós-főoltár Az írástudatlan tömeg azonban a Biblia Pauperum mintájára csupán különböző képsorozatokról ismerhette meg kedves szentjének híres cselekedeteit és csodás tetteit. Ilyen képsorozatok voltak a magyarországi elterjedtségükhöz ...
  2004. november 30.
 • Szerzetesrendek
  A kialakulás és polarizálódás időszaka Az első szerzetesi mozgalmak kialakulására Egyiptomban került sor (IV. sz.) méghozzá a kereszténység történetének jelentős fordulatainak következtében. Ahogyan lazult a római állam nyomása az őskeresztény ...
  2002. augusztus 31.
 • Katedrális
  Szent Jakab katedrális Persze nem csak francia földről özönlöttek ide több mint ezer éven át az üdvösségükért aggódó zarándokok. Magyarok is érkeztek szép számmal, egy angol feljegyzés szerint például 1140-ben járt itt egy magyarországi püspök. A XIII. ...
  2005. szeptember 26.
 • Szent István Intelmei
  Az egyetlen magyarországi királytükör létrejötte Szent István király nevéhez fűződik. Ismétlő feladat : Elevenítsd fel a királytükör műfajának főbb sajátosságait! Ebben segít az Instruktív források c. írásunk. Szent Imre szobra Hatvanban (1930) A ...
  2004. november 19.