szerzetes
(6)

 • Virágzó középkor
  Törzsanyag Jeanne d' Arc - a franciák legfélelmetesebb "fegyvere" Lotharingia és a Francia Királyság határán feküdt egy kis falu, Domrémy, melyben 1412. januárjában megszületett egy kislány, akire a körülmények szerint egyszerű jövő várt. ...
  2002. augusztus 31.
 • Anekdoták
  A szerzetesi hivatást "viharos" döntés előzte meg A legtöbb, önmagát Istennek szentelő ember csendes magányban elmélkedik a Teremtőről, a lelki megvilágosodásról, és hosszas tűnődés után, érzelmileg megtisztulva járul az Úr színe elé. Luther azonban - a ...
  2002. november 18.
 • Szent Jeromos
  Annál is inkább, hiszen alig néhány századdal előbb éppen a mi vasaink küldték a keresztényeket a másvilágra - és egyúttal a mártírium örökkévalóságába. Egészen finoman fogalmazva sem volt makulátlan hírnevünk a krisztianizált Európában. Nem véletlen hát, ...
  2007. szeptember 25.
 • Assisi Szent Ferenc
  Az egykori olasz szerzetes, a Ferencesek szerzetesrend megalapítója Giovanni di Bernadone néven született 824 évvel ezelőtt, 1181 Január 12-én, és eleinte egyáltalán nem szent életéről volt ismeretes. Édesapja Pietro Bernardone posztókereskedő, Assisi ...
  2005. február 16.
 • Szerzetesrendek
  A kialakulás és polarizálódás időszaka Az első szerzetesi mozgalmak kialakulására Egyiptomban került sor (IV. sz.) méghozzá a kereszténység történetének jelentős fordulatainak következtében. Ahogyan lazult a római állam nyomása az őskeresztény ...
  2002. augusztus 31.
 • Szerencs vára
  Szerencs vára (Forrás: www.civertan.hu) Az egyházi szerepkörnek a XVI. században, a törökkel vívott vesztes mohácsi csata utáni időszakban vetett véget a Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd királyok párthívei között zajló belháború. Az egykorú adatok ...
  2008. október 20.