szocializáció
(8)

 • Nyelvi szocializáció
  A nyelvi szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamatának alapvetően meghatározó része, amelynek során az ember nyelvileg és kulturálisan kompetens tagjává válik az őt körülvevő közösségnek, megtanulja anyanyelvét, elsajátítja az adott beszélő ...
  2005. május 4.
 • A televízió hatása
  A tömegkommunikáció térhódító eszköze, a televízió életünk szerves része, hiszen az információs társadalom megköveteli a naprakészséget, a tájékozottságot, a televízió "távolbalátásával" milliók számára teszi lehetővé a nagyvilággal való kapcsolatot. ...
  2004. október 26.
 • Iskolások és a szabadidő
  Mindaddig, amíg a társadalmak a gyereket miniatűr felnőttnek tekintették, sok egyéb mellett a gyerek szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták a gondolkodókat. Az igazi változást ezen a téren is a 18. század, a polgárosodás ...
  2003. május 27.
 • A rejtett tanterv
  A rejtett tanterv (implicit tanterv, idegen szakszóval hidden curriculum) azon élmények, tapasztalatok összessége, egyszóval az a tudás, amit az oktató-nevelő intézmény nem tantervszerűen oktat; mégis elvárt és számonkért ismeretek. A rejtett tanterv, ...
  2007. november 24.
 • Lépésről lépésre
  Az iskolákra, mint az egyik legfőbb alapra - melyen a gyermekek távoli felnőtt élete nyugszik - új és igen felelősségteljes szerep hárul. Azon túl ugyanis - hogy diákjait segíti az alapvető ismeretek elsajátításában -, a fő feladata egyre inkább a magas ...
  2007. november 29.
 • Elképesztő szám
  Az oktatási tárca egy nemrégiben készült felmérése szerint az általános iskoláskorú gyerekek 13%-a cigány. Egy részük már a nyolc osztályt sem végzi el sikerrel, másik hányaduk a középiskolában morzsolódik le - ha bejut -, a felsőoktatási intézményekben ...
  2003. március 31.
 • Ahonnan nem lógnak a gyerekek
  Ugyanis létezik ott egy iskola, ahol a hiányzások száma gyakorlatilag nulla. Ahol a gyerekeket tanítás után alig lehet hazaküldeni. Ahol a matematika a kedvenc tantárgyak egyike, s még matekversenyeket is nyernek a nebulók. Imádnak itt tanulni és ...
  2010. július 28.
 • Óvodai kutatás-fejlesztés
  A kutatási anyag két fő területre fókuszál, az eredményes óvoda-iskola átmenet és az esélyegyenlőség, hátránykompenzáció támogatására vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok területére.  A programban olyan óvodai intézményrendszert érintő ...
  2013. október 3.