társadalom
(41)

 • Helyi társadalom
  Az önkormányzatról Az önkormányzat fogalma A demokratikus politikai rendszer egyik fontos vívmánya az önrendelkezés és önigazgatás elve: az, hogy a különböző közösségek minél inkább maguk dönthessenek az őket érintő ügyekben. Az önkormányzás jogát az ...
  2003. október 2.
 • Multikulturális társadalom
  Multikulturális társadalom, globalizációs tendenciák A fejlett világ számára a 21. század a multikulturális társadalmak időszaka. A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók és vallások egymás mellett élése, keveredése tulajdonképpen már ...
  2004. június 22.
 • A tanulás kora - A tanulóközpontú felnőttoktatás felé
  Mit várunk az iskolarendszerű felnőttoktatástól? Ma Magyarországon az iskolarendszerű felnőttoktatásban a sokszor többszörösen is hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok képviselői jelennek meg. (...) A különféle társadalmi és kulturális ...
  2003. március 5.
 • Tudásmenedzsment
  Az OECD Oktatáskutatási és Innovációs Központjának (CERI) 2000-ben megjelent kiadványa négy konferencia legérdekesebb előadásait és vitaanyagait tartalmazza. (...) A téma iránti rendkívüli érdeklődés azt jelzi, hogy a tudás megszerzése, "létrehozása", ...
  2003. november 1.
 • Nem élhetünk utópia nélkül!
  „Utópikus az a tudat, amely az őt körülvevő „léttel” nincs összhangban.” (Mannheim Károly) Az utópiák főbb jellemzői Az utópia kifejezés Morus Tamástól származik, aki főművét (1516) illette ezzel a címmel, és egy olyan ideális társadalmat álmodott ...
  2007. november 28.
 • Pozitív diszkrimináció
  A tanulmány apropóját és aktualitását az adta, hogy 1996. novemberében Michigan államban (USA) a szavazók 57%-ának döntése értelmében megszüntettek minden olyan támogatást, amit eddig faji, nemi, etnikai-nemzeti hovatartozás alapján kaptak a rászorulók. A ...
  2007. november 25.
 • Mitől fiú, mitől lány?
  Az emberek a két nem valamelyikébe születnek, és a legtöbb gyermek hamar el is sajátítja annak a biztos érzését, hogy ő fiú vagy lány, vagyis szilárd nemi identitást alakít ki. A férfiak és nők közötti biológiai különbségeket a különböző kultúrák nemcsak ...
  2003. április 30.
 • A matriarchátus
  Egyes antropológusok szerint nincsenek olyan ismert társadalmak, melyek matriarchális berendezkedésűek volnának, csupán az irokéz képezhet kívételt ez alól. Az irokézek (egy indián népcsoport) esetében ugyanis az anya gyakorolja a központi szerepeket ...
  2012. február 16.
 • Az iskola be tud avatkozni
  Milyen iskolát tart jó iskolának? Milyen feladatokat lát el a jó iskola? Szerintem az a jó iskola, ahol a gyerekek és a tanárok is jól érzik magukat. A jó iskola szerintem az, ahol a tanulást, a tudásszerzést örömforrásként élik meg a gyerekek. Egy ilyen ...
  2010. augusztus 26.
 • Esélyegyenlőség
  Az Európai Szociális Alap EQUAL programja - amely a munkavállalókat vagy munkakeresőket érő hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód felszámolását tűzte ki célul - már eddig is számos olyan nemzeti projektet finanszírozott, melyeket a nők ...
  2003. október 17.