társadalomismeret
(8)

 • Demokráciára nevelés
  A jelentés arra tett javaslatokat az angol oktatási és munkaügyi miniszter számára, hogy miként lehet a kötelezően tanítandó társadalomismeret tananyagát olyan interdiszciplináris ismeretek tárházává tenni, amelyek pozitívan alakítják a társadalmi ...
  2003. május 4.
 • Szokások, nemek, történelem
  Házasság a görögöknél (Részlet a Kr.e. IV. században élt Xenophón művéből, melyben Iszomakhosz elmondja Szókratésznek, hogyan beszélgetett a házasságról feleségével.) "Iszomakhosz így fogott beszámolójába: - Hogy mivel kezdtem el, Szókratész? Nos, ...
  2002. november 5.
 • Kisebbségi népismeret
  A kisebbségi népismeret fogalma olyan tudást jelent, amelyet valamely kisebbségi csoport önmagára nézve érvényesnek tart, s amely a csoport önismereteként funkcionál. Ez segíti az önmeghatározást, biztosítja a másoktól való különbözőség élményét. (...) A ...
  2004. október 27.
 • EU-himnusz
  EU Himnusz Minden évben nagy figyelem kíséri május 5-ét, ugyanis e jeles dátum ad apropót arra, hogy Európa-szerte összejöveteleket tartsanak az európai egyesülési gondolat jegyében Ugyanis mágus ötödike az Európai Unió ünnepnapja. Megvalósulni ...
  2003. március 11.
 • A nyúl meg a tojás
  - Húsvéti Szimbólumtár Nyúl Ősi idők kultúráiban a nyúl a termékenység és a megújulás szimbóluma volt. Jelképi értékét közmondásokból is ismert szaporaságának és prémjének váltogatása miatt nyerte el. Az animista vallásokban - amilyen az egyiptomi is-, ...
  2002. március 29.
 • Malcolm X családi története
  Ilyasah, Malcolm X. hat lánya közül a harmadik, sohasem foglalkozott politikával. Modell volt, majd a New York állambeli Mount Vernonban a polgármesteri hivatalban pr-munkatárs. Malcolm X felesége, Betty Shabazz, megkövetelte lányaitól, hogy soha ne ...
  2002. augusztus 21.
 • A személyiség
  Philipp Rumpfs: Alvó lány A személyiség autonómiája vagy egy egytagú csoport? A megapopulációban élők természetes csoportjai a történelem folyamán nagyon gyorsan redukálódtak. A nemzetségből nagycsalád, a nagycsaládból nukleáris család lett, és ma a ...
  2003. január 2.
 • O:DA 3.0
  A pontos feladatkiírások az O:DA honlapján találhatóak meg, és a szöveges, képi vagy videó formátumú megoldásokat is az O:DA honlapjára küldhetik be. A verseny második szakaszában a legjobb eredményt elérő csapatok egy face to face fordulóban személyesen ...
  2015. szeptember 18.