tételek
(75)

 • Szóbeli érettségi tételek
  Szóbeli érettségi követelmények történelemből Általános tudnivalók A történelem szóbeli érettségi vizsgával kapcsolatosan az alábbi általános előírásokat, tudnivalókat ajánljuk a figyelmetekbe. "Minden tétel két feladatot tartalmaz. Az egyik feladat egy ...
  2004. május 12.
 • Szóbeli tételek
  Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok Számhalmazok, halmazok számossága Hatványozás, hatványfüggvények Gyökvonás, gyökfüggvény A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus függvény Másodfokú függvények, egyenletek, egyenlőtlenségek ...
  2005. február 16.
 • Érettségi tételek
  Balassi Bálint Első magyar nyelven író klasszikusunk életéről verseiről és szerelmeiről olvashatsz e lapokon. Balassi Bálint Csokonai és Berzsenyi Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel a magyar klasszicizmus két legkiemelkedőbb, s egy ideig ...
  2004. december 1.
 • Ady Endre
  Ady Endre - A tétel A magyar irodalom egyik, ha nem a legnagyobb költőjének tartott Ady Endre életművét találod itt - vázlatos formában. Ady és Adél Dacos-vékony a száj, szigorú az arcél. Duzzadt, erősen festett szemhéjak felett sötét ...
  2004. május 5.
 • Érettségi tételek - A pikareszk regény jellegzetességei Cervantes Don Quijote című regénye alapján
  Bevezető gondolatok Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) a spanyol reneszánsz irodalom legnagyobb alakja, akit sok irodalomtudós az első mai értelemben vett modern regény írójaként tart számon. Akárhogy is, a Don Quijote (vagyis Az elmés nemes Don ...
  2014. május 9.
 • Érettségi tételek - A bethleni konszolidáció (1921-1931)
  Bevezető gondolatok 1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség a trianoni békét, de csak 1921. július 31-én emelkedett törvényerőre. A trianoni béke jelentősen megváltoztatta az ország gazdasági szerkezetét, hiszen megszűnt az egységes piac, a ...
  2014. május 14.
 • Érettségi tételek - Nemzetiségi kérdés a dualizmus időszakában
  Bevezető gondolatok A reformkor érdekegyesítési gondolata elvileg kiterjedt a nemzetiségi érdekek egyeztetésére is, az érdekegyesítő nemzetiségi politika realizálása azonban – mint 1848 bizonyítja – nem sikerült. Nemzetiségi kérdésben az egy politikai ...
  2014. május 13.
 • Érettségi tételek - A hangtani törvényszerűségek – a magánhangzó- és a mássalhangzótörvények
  A tétel kifejtése Kétféle hangtörvényről beszélhetünk: magán- és mássalhangzótörvényekről. Hangrend. A magánhangzók szavakon belüli harmóniáját hangrendnek nevezzük. A hangrend szempontjából három kategóriába sorolhatjuk a szavakat: magas, mély és vegyes ...
  2014. május 6.
 • Érettségi tételek - A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői
  Bevezető gondolatok 1922-ben létrejött a Szovjetunió, a kommunista pártállam. A legfőbb végrehajtó hatalom a Népbiztosok Tanácsa volt, az országgyűlés helyett pedig szovjetkongresszus hozott törvényeket. Népbíróságokat állítottak fel. A kommunista párt ...
  2014. május 15.
 • Érettségi tételek - A mitikus szemléletmód jellegzetességei Jókai Mór Az arany ember című regényében
  Bevezető gondolatok Jókai Mór (1825-1904) a legolvasottabb szerzőnk, „a nagy magyar mesemondó”. A 19. század második felét figyelemre méltó teljességgel élte meg: volt Petőfi kollégiumtársa, barátja, volt képviselő, irodalomszervező. Elképesztő mértékű ...
  2014. május 6.