török
(32)

 • Az ostrom
  A janicsárok rohama Dugovics Titusz hőstette Miután a török tüzérség jelentős réseket ütött a várfalon, sőt egy tornyot is leomlasztott, július 20-án elhallgattak az ágyúk, hogy átadják a terepet a janicsároknak. Ekkor érkezett az üzenet, hogy addig ne ...
  2006. július 23.
 • Tomori Pál
  A felemelkedés időszaka Dózsa György 1475 körül született. Az egykori kúriai jegyző, erdélyi sókamarai ispán, majd kincstári tisztviselő az "udvar erős emberévé" küzdi fel magát. 1505-ben fogarasi várnagy lett, 1506-ban még mint az udvar megbízottja ...
  2007. november 3.
 • Törökök a Gádor Általános Iskolában
  Gajdos Márta, a budapesti Gádor Általános Iskola tanárának beszámolója: A török-magyar nap elején üdvözlő műsorral köszöntöttük látogatóinkat: iskolánk kórusa török dalokat énekelt. Két tanulónk furulyán és trombitán adott elő török dalokat, majd egy ...
  2011. június 7.
 • Török építészet a hódoltságban
  1541-ben Buda török kézre kerülése után Magyarország három részre szakadt. A nyugati és északi területek Királyi Magyarország néven a Habsburg Birodalomhoz kerültek. Az Erdélyi-medence és az Alföld kapcsolódó részén 1570-ben létrejött az Erdélyi ...
  2014. július 28.
 • Erősen központosított
  A szultán és a vezír Nagyvezír A Török Birodalom államigazgatásának a feje a szultán, akinek hatalmát Allahtól származtatták, s evvel indokolták a teokratikus alapokon nyugvó állam életét irányító korlátlan befolyásának eredetét. A szultánok a Bizáncot ...
  2003. november 26.
 • Mohácsnál
  Szerémi György: Magyarország romlásáról A mohácsi emlékpark "Azután leszállt Mohácsnál, és tábort ütött. Vele volt Báthori István, Móré László, Batthyány Ferenc, Perényi Péter, Szepesi György, Széchy Tamás és a Cseribasa s az esztergomi Varga László ...
  2007. november 3.
 • Szeged török kor végi népességének kérdéséhez IV.
  A fönti módszer segítségével kiszámítható a városrész összlakossága: 45 ezrelékes születési aránnyal számolva 6155. Adva van tehát két ötéves periódus alsóvárosi népességének lélekszáma. Ehhez társítjuk a József-féle nép-számlálás alapján megállapított ...
  2016. április 4.
 • Antonio Burgio kérdései
  Néhány gondolat Antonio Burgioról 1538-ban egy normann eredetű, de régtől fogva Szicíliában élő családban született. 1522-ben Rómában pápai diplomata lett. A pápa, VI. Adorján megbízatásából 1523 nyarán Magyarországra érkezett. A következő évben pápai ...
  2004. június 14.
 • Nógrád vára
  Nógrád vára A Nógrád vagyis szláv nyelven Novigrád {Újvár} alapján feltételezik a történészek, hogy létezett egy korábbi erődítmény is, de ennek pontosabb helye nem ismeretes. Az Árpád-házi uralkodók alatt már több forrásban is szerepel a nógrádi királyi ...
  2008. augusztus 13.
 • Szeged török kor végi népességének kérdéséhez I.
  A város általános helyzete Az elkövetkező években még többször csatároztak egymással a magyar és a török seregek, de a helyzet nem változott: Szeged a szemben álló seregek határán feküdt, erődje még 30 évig végvárként funkcionált. A lakosság sokat ...
  2016. március 30.