tanulmány
(17)

 • A kivételesek vannak többen
  Utolsó frissítés ideje: 2010. augusztus 27. Nem szabad minden gyereken ugyanazt számon kérni Varga Tamás a magyar matematikatanítás kiemelkedő alakja. „A kivételesek vannak többen” című írása 1971-ben jelent meg, azonban mondanivalója máig aktuális.  ...
  2010. augusztus 27.
 • Esélyegyenlőségi programcsomagok
  A dr. Knausz Imre és Falus Katalin által kifejlesztett Ember és társadalom programcsomag alapja a kompetencia alapú és beavatás-elvű történelem- és társadalomismeret-tanítás. A csomag alapelve, hogy minél több gyerek kerüljön közel a műveltséghez, a ...
  2010. április 27.
 • Nemzetközi oktatási tapasztalatok
  Utolsó frissítés ideje: 2010.06.11. Mi a hatékony megoldás a hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskoláknak: kiemelt pénzügyi támogatás vagy deszegregációs oktatáspolitika? – teszi fel a kérdést tanulmányában Varga Júlia. A szerző kutatásai alapján ...
  2010. június 11.
 • IKT az Eu-ban.
  2004. május 1-jén az Európai Unió történetében az eddigi legnagyobb mértékű tagállambővítésre került sor. A csatlakozó tíz ország: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia ...
  2004. augusztus 3.
 • Gyakorlatiasság és tudás
  Non scolae, sed vitae discimus A régi mondás szerint nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A mondás puszta léte két tényre figyelmeztet. Egyrészt arra, hogy iskola és élet sohasem volt azonos. (...) A címben idézett latin mondás arra is ...
  2003. május 21.
 • Szegregáció Franciaországban
  A szegregáció sokszor már egy család lakóhelyének elhelyezkedéséből fakad. A nehezebb körülmények között élő családok a külvárosi negyedekben élnek, gyermekeik a külvárosi iskolákba járnak, és ez sokszor előrevetíti nehézségeiket az iskolai előmenetel ...
  2008. május 29.
 • Kazimir Károlyra emlékezünk
  A tanulmány egyik legfontosabb üzenete, hogy a képzésben elsősorban nem magukat a konkrét módszereket kell megtanítani, hanem olyan szemléletet kell kialakítani, amely az ösztönösség helyébe a módszerekről való tudatos gondolkodást állítja. Az oktatási ...
  2003. április 22.
 • Megdöbbentő tények
  Utolsó frissítés ideje: 2010.03.02. Az összegyűjtött tények, vélemények a közoktatás megújításának fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. A magyar közoktatás nem minden esetben képes megfelelni a mai kihívásoknak, hagyományos pedagógiai értékei ...
  2010. március 2.
 • Pedagógusképzés
  A szerző szerint a pedagógus emberi és szakmai autonómiája az alapvető feltétele annak, hogy a tanulási környezet segítse a tanulók autonóm személyiségének kialakítását, fejlesztését. A pedagógus autonómiájának fejlesztésében jelentős szerepe van a ...
  2003. június 4.
 • Virtuális pedagógia
  Iskola és társadalom Az információs társadalom az öngerjesztő tudásgyarapodás társadalma, ahol a tudás a gazdasági érték legfőbb forrása, egyszersmind az a használati érték, amelynek előállítása a gazdaság legfőbb célja. Az információs társadalom ...
  2004. augusztus 16.