toldalékok
(2)

  • Érettségi tételek - A hangtani törvényszerűségek – a magánhangzó- és a mássalhangzótörvények
    A tétel kifejtése Kétféle hangtörvényről beszélhetünk: magán- és mássalhangzótörvényekről. Hangrend. A magánhangzók szavakon belüli harmóniáját hangrendnek nevezzük. A hangrend szempontjából három kategóriába sorolhatjuk a szavakat: magas, mély és vegyes ...
    2014. május 6.
  • A toldalékok fajtái
    Bevezető gondolatok A magyar nyelv egyik legszembetűnőbb jellegzetessége az, hogy igen hosszú és tagolt szóalakokkal is találkozhatunk. A szóalakok összetettségéért nagyrészt a toldalékok felelősek, amelyek rendkívül sokféle funkciót töltenek be. A tétel ...
    2014. április 23.