tudás
(24)

 • Tudásmenedzsment
  Az OECD Oktatáskutatási és Innovációs Központjának (CERI) 2000-ben megjelent kiadványa négy konferencia legérdekesebb előadásait és vitaanyagait tartalmazza. (...) A téma iránti rendkívüli érdeklődés azt jelzi, hogy a tudás megszerzése, "létrehozása", ...
  2003. november 1.
 • Az IKT
  Az információs elmélet alapján a tudás önmagában koncentrálódik, vagyis a nagyobb tudás könnyebben olvaszt magába új információkat, míg az "információ szegény" struktúrák sokszor nem tudnak reagálni az új tudás elemekre. Más szóval a távolság növekszik ...
  2004. augusztus 30.
 • Mi a kompetencia alapú oktatás?
  Mit nevezünk kompetencia alapú képzésnek? Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ez a tudás alapozza meg az egész életen át tartó tanulást ...
  2010. március 3.
 • Tudós, nevelő
  Tudós. hivatalnok, nevelő Hoffman Rózsa cikke alapján A tanárszerepeket évszázadok óta tradicionálisan három kategóriába sorolhatjuk. Az első, legnyilvánvalóbb az ún. tudós vagy tanítói szerep. A második a hivatalnoké, vagy ha úgy tetszik, a ...
  2002. október 10.
 • A jövő közgazdászai
  Király Júlia és Pete Péter A jegybank és az ország gazdasági működéséhez is elengedhetetlen, hogy a felsőoktatásból kikerülő szakemberek korszerű közgazdasági tudással rendelkezzenek. A folyamatosan változó tudásanyag átadása a hagyományos módszerekkel ...
  2010. július 1.
 • Élmény és tudás
  Egy jó iskolában például… Az iskolai tanulás nem pusztán a tanár előadásának meghallgatásából, a tankönyvi szövegek olvasásából és a feladatlapok kitöltéséből áll. Érdekes, változatos tevékenységek, jól követhető feladatok biztosítják a gyerekek ...
  2010. augusztus 18.
 • Elhelyezkedési kilátások
  Úgy véli, a jövõben még nehezebb lesz a pályakezdõk helyzete, ezért már az egyetem/fõiskola alatt javítani kell a versenyképességet. Lipcsei András szerint az érvényesülés kulcsa az egyetem alatti munkatapasztalat szerzése, a nyelvtudás és a külföldi ...
  2004. április 21.
 • Elhelyezkedési kilátások
  Olyan szakmát válasszunk, amit szeretünk - Szintén gyakran elõforduló kérdés a puha készségeknek a megléte: azaz a fellépés, a jó kommunikáció, az együttmûködés. Baj van, ha valaki ebben gyenge? Lipcsei András: - Az emberi személyiséget lehet ...
  2004. április 28.
 • Szövegértés és metakogníció
  Magamagát gondolja vagy másvalamit A metakogníciót sokféleképpen fordíthatjuk, ezek közül egy variáció a tudásra vonatkozó tudás, a fogalom jelentésének összetettsége és a félreértések kiküszöbölése miatt azonban javallott az eredeti kifejezés használata. ...
  2013. november 14.
 • Gondolkodom, tehát...
  (...) Minden ember alapvető joga, hogy az értelme és a tanulási képessége a legteljesebb mértékben fejlődhessék. Ma már nyilvánvaló, hogy mind az egyén, mind valamely közösség fejlődése a képzésen, a tanítás, tanulás minőségén múlik. Mindannyiunk érdeke, ...
  2003. december 14.