vállalatok
(15)

 • Az europartnerség
  Az europartnerség tulajdonképpen segítséget jelent a nehézségekkel küzdő régiók vállalati találkozóinak megszervezésében; támogatja az ilyen régiók kis- és középvállalatainak közeledését. Támogatott akciók - az érdekelt régió 300-400 vállalatának ...
  2004. május 7.
 • Közgazdasági kisokos
  A vállalatokat csoportosíthatjuk méretük, tevékenységük, tulajdonosuk és jogi formájuk szerint. Ha azt állítjuk egy vállalatról, hogy nagyvállalatok csoportjába tartozik, még nem árultunk el sokat róla, hiszen ez a kifejezés nagyon sok mindent takarhat. ...
  2004. augusztus 31.
 • Közgazdasági kisokos
  A vállalat olyan gazdasági szereplő, amely a többitől elkülönülten gazdálkodik, és hozzájuk a piacon keresztül kapcsolódik. Alapvetően profitszerzés céljából jött létre, melyet erőforrások termékké, szolgáltatássá alakításával, majd ezek értékesítésével ...
  2004. augusztus 31.
 • Diákvállalkozás
  Előnyös, ha vállalatotok kézzel fogható terméket, termékeket produkál, bár természetesen bármiféle szolgáltatással is foglalkozhattok. Az együttes munka, a gazdálkodási - termelési folyamat közös nyomon követése, a döntések közös meghozatala, a feladatok ...
  2004. július 29.
 • Diákvállalkozás
  A Young Enterprise (YE) vállalatok tulajdonosi szerkezete leginkább a részvénytársaságokéhoz hasonlít. A részvénytársaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a részvényesek a tulajdonosai. A részvény olyan értékpapír, mely birtokosát egyrészt a vállalat ...
  2004. július 29.
 • Diákvállalkozás
  A YE vállalati részvények névre szólóak, vagyis adni-venni nem lehet őket. E részvényeknek nincs tőzsdei forgalma, piaci árfolyama. Csak a részvényesek nyilvántartásában szereplő eredeti részvénytulajdonos kaphatja vissza a vállalat végelszámolásakor ...
  2004. július 29.
 • Módszer-tár
  Nem tekinthetjük a vállalatot a gazdaság egy teljesen elkülönült, elzárt egységének, hiszen számtalan kapcsolat fűzi a környezetéhez, ennek ellenére az a megállapítás, hogy elkülönülten gazdálkodik, - természetesen - megállja a helyét. Céljai, stratégiája ...
  2004. március 10.
 • Forráskereső
  Számvitelnek nevezzük a gazdasági események olyan célirányos megfigyelését, rögzítését, feldolgozását, elemzését, ellenőrzését és értékelését, amely egy előre meghatározott rendszer szerint történik. Gazdasági eseménynek tekintünk minden olyan eseményt, ...
  2004. november 20.
 • Közgazdasági kisokos
  A fogyasztói magatartást az árérzékenység szempontjából sok tényező befolyásolja. Fontos szempont például, hogy milyen célt szolgál az adott termék. Hosszan használható, tartós fogyasztási cikkről van szó, vagy egy romlandó termékről, egy létszükségleti ...
  2004. augusztus 31.
 • Közgazdasági kisokos
  A fogyasztók, háztartások vásárlási lehetőségeit alapvetően jövedelmük határozza meg, amelyet munkaerejük vagy más a birtokukban lévő termelési tényezők rendelkezésre bocsátásáért kapnak, míg a vállalatok az előző időszakból származó bevételekből tudnak ...
  2004. augusztus 31.